Länkstig

Grundlärarexamen enligt äldre examensordning inom VAL

Vid Göteborgs universitet erbjuds inom Vidareutbildning av lärare (VAL) i vissa fall möjligheten att studera mot en grundlärarexamen enligt 2001-års examensordning.

För att kunna antas mot ovanstående examina krävs följande,

  • Tidigare relevanta studier för grundlärarexamen. Med tidigare relevanta studier avses antingen en påbörjad lärarutbildning eller en avslutad förskollärarutbildning. Observera att delar av studierna måste vara avslutade före halvårsskiftet 2011.
  • Att du är verksam som lärare (minst 50 %) och undervisar i ämnen och verksamheter som är relevanta för den sökta examen. I VAL vid Göteborgs universitet erbjuds denna examen mot ämnena svenska och matematik. För att kunna antas mot en grundlärarexamen i svenska och matematik behöver du vara verksam minst 50 % i dessa ämnen i åk 1-6. För att kunna antas mot något annat ämne än svenska och matematik behöver du dels vara verksam i ämnet till minst 50 % i åk 1-6, dels ha minst 60 hp i ämnet när du söker till VAL. Detta ska framgå av tjänstgöringsintyget
  • Att du kan nå en examen inom 120 hp och att VAL vid Göteborgs universitet kan erbjuda de kurser som krävs för aktuell examen.

Hur många högskolepoäng du behöver studera om du antas till utbildningen beror på dina tidigare studier och yrkeserfarenheter som lärare. Du kan studera från 7,5 hp till högst 120 hp. Om du blir antagen till VAL får du en individuell studieplan med de kurser som just du behöver för att nå en examen. Studierna bedrivs normalt på halvfart och med flexibla studieformer. Inom VAL sker den verksamhetsförlagda delen av utbildningen inom ramen för den egna tjänsten. Därav kravet på att du är verksam som lärare.

Kontakt

Postadress:
VAL Göteborgs universitet
Box 300, 405 30 Göteborg

E-post: val@gu.se

Telefon: 031-786 6916

Telefontid: tisdagar kl. 10:30-11:30 och torsdagar kl. 14:30-15:30.