Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Grundlärarexamen enligt äldre examensordning inom VAL

Vid Göteborgs universitet erbjuds Inom Vidareutbildning av lärare (VAL) i vissa fall möjligheten att studera mot en grundlärarexamen enligt 2001-års examensordning.

För att kunna antas mot ovanstående examina krävs följande,

  • Tidigare för examen relevanta studier, exempelvis en avslutad förskollärarutbildning eller minst 90 hp ämnesstudier relevanta för undervisning i grundskolans tidigare år. Observera att dessa studier måste vara avslutade före halvårsskiftet 2011.
  • Att du är verksam som lärare (minst 50 %) och undervisa i för den sökta examen relevanta ämnen och verksamheter. I VAL vid Göteborgs universitet erbjuds inom denna examen en ämnesinriktning innehållande svenska och matematik.  
  • Att du kan nå en examen inom ramen 120 hp och att VAL vid Göteborgs universitet kan erbjuda de kurser som krävs för aktuell examen.

Om du varit verksam som lärare i ditt ämne under minst två år på minst halvtid kan du komma att genomgå en prövning i syfte att undersöka om reell kompetens kunde ligga till grund för tillgodoräkning inom utbildningen. Godkänd prövning av reell kompetens kan i vissa fall vara en förutsättning för att kunna antas till utbildningen. Om du är aktuell för prövning kommer du kontaktas av handläggare.

Hur många högskolepoäng du behöver studera om du antas till utbildningen beror på dina tidigare studier och yrkeserfarenheter som lärare. Du kan studera från 7,5 hp till högst 120 hp. Om du blir antagen till VAL får du en individuell studieplan med de kurser som just du behöver för att nå en examen. Studierna bedrivs normalt på halvfart och med flexibla studieformer. Inom VAL sker den verksamhetsförlagda delen av utbildningen inom ramen för den egna tjänsten. Därav kravet på att du är verksam som lärare.