Bild
Länkstig

Terminologi i teori och praktik

Kurs
SV2125
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22862
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 december 2023.

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kursen

Tycker du att termer inom olika fackområden är ”konstiga ord för konstiga saker” och att facktermer försvårar kommunikation? Tycker du istället att termer är praktiska redskap som underlättar kommunikation mellan människor? Tycker du att engelska termer bör användas också på andra språk eller är det viktigt att det finns facktermer på svenska och andra språk? Den här kursen dig en möjlighet att fördjupa dig i terminologi ur både ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv!

Om utbildningen

Under kursen skaffar du dig först kunskap om terminologins betydelse i samhället och för kommunikation mellan människor. Vidare utvecklar du dina kunskaper om språkbruket inom de övergripande fackområdena ekonomi, juridik, medicin, naturvetenskap och teknik. Du skaffar dig också kunskap om terminologilärans centrala begrepp och terminologins metod. Därefter tillämpar du dessa kunskaper praktiskt på två olika sätt.

För det första analyserar du och dina kurskamrater autentiska begrepp, begreppsrelationer och begreppssystem för att sedan diskutera analyserna. Material för analyserna hämtas från de fem övergripande fackområdena. För det andra genomför du och dina kurskamrater mindre terminologiska undersökningar inom fackområden efter eget val. Undersökningarna diskuteras sedan under seminarier. Också inom de praktiska tillämpningarna uppmärksammas terminologins betydelse och funktion som en icke-materiell infrastruktur i samhället.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen eller motsvarande. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 eller Svenska som andraspråk B/Svenska som andraspråk 3 och Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.