Bild
Länkstig

Språk och makt

Kurs
SV1320
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12822
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om kursen

Hur får man syn på maktrelationer i texter? Vems röst och vems språk är det som hörs i offentligheten? Går det att använda språket för att göra en verksamhet tillgänglig? Språk och makt vänder sig till dig som behöver redskap för att analysera maktstrukturer i skriven och talad text. Kursen passar bra för dig som snart ska skriva specialarbete och villfå en väg in i empirin. Den passar också dig som arbetar som skribent, utredare eller journalist.

Om utbildningen

Kursen är en fördjupning i sociolingvistik och fokuserar på samband mellan språkbruk och maktrelationer. Kursen ger redskap för analys av tal och text för att blottlägga sociala strukturer och maktordningar. Sådana relationer kan vara baserade på exempelvis yrkesroller, institutionella ramar, klass, kön, sexualitet, etnicitet, ras, funktionsnedsättning, ålder, majoritets-/minoritetsspråkstillhörighet eller religion. Studenterna får också diskutera hur kritisk språkanalys kan tillämpas på olika håll i samhället, i arbete med att motverka olika former av negativ särbehandling av individer eller grupper som tar sig språkliga uttryck.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänd grund- och fortsättningskurs om sammanlagt 60hp i valfritt ämne, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Under kursen bekantar vi oss med några diskursanalytiska verktyg och analyserar autentiskt material.

Läs mer om undervisningen