Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Språkvård, språkplanering och språkpolitik

Kurs
SV1125
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-35502

Kort om kursen

Språkvård, språkplanering och språkpolitik är ämnen som väcker starka känslor. Kanske har du själv en liten språkpolis inom dig? Kanske lyssnar du regelbundet på radioprogrammet Språket? I den här kursen kommer du att få bekanta dig med de språkriktighetsfrågor som diskuteras mest just nu. Du lär dig också hur den svenska språkvården arbetar och är organiserad, och vi fördjupar oss i några samtida språkpolitiska frågor. Du kommer också att lära dig använda några av språkvårdarens viktigaste arbetsredskap.

Om utbildningen

Kursen Språkvård, språkplanering och språkpolitik ger en introduktion till det arbete med språkvård och språkpolitik som bedrivs för språken i Sverige. I kursen behandlas både den nuvarande språkplaneringssituationen och hur språkvårdsarbetet har utvecklats och förändrats under framförallt 1900- och 2000-talen. Vi diskuterar hur det kommer sig att de svenska språkpolitiska målen ser ut som de gör, och hur praktisk språkpolitiskt arbete kan se ut. Vi går också igenom vilka språkriktighetsfrågor som väcker störst missnöje – och vilka som helt flyger under radarn. Kursen tar i första hand ett svenskt perspektiv, men gör också utblickar mot språkplaneringsarbete i andra länder, särskilt i de nordiska länderna.

Under kursen introduceras de handböcker och andra arbetsredskap som är de viktigaste under språkvårdarens arbetsdag. Med hjälp av språkvårdslitteratur och egna utredningar får deltagarna prova på att göra språkriktighetsbedömningar och ge språkråd.  

Den som har gått kursen kommer bland annat att:
• vara bekant med de viktigaste språkriktighetsfrågorna och vad som ligger bakom de råd som språkvården ger
• förstå bakgrunden till dagens språkpolitiska arbete
• kunna använda lexikon, handböcker och andra verktyg ur språkvårdarens verktygslåda för att göra egna språkriktighetsbedömningar. 

Kursen ges på distans och är uppbyggd runt regelbundna digitala träffar. Under träffarna kommer vi att ägna oss åt praktiskt arbete, samtal och problemlösning. Inför träffarna kommer det att finnas filmade föreläsningar som tillsammans med kurslitteraturen fungerar som förberedelse.  

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %).

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Vill du fördjupa dig ytterligare i ämnet? Om det som lockar dig är de språkvetenskapliga resonemangen kan du fördjupa dig genom att läsa Svenska med språkvetenskaplig inriktning SV1118 (30hp). Ämnet ges från grundnivå till avancerad nivå (1–120 hp), med möjlighet till kandidat-, magister- och masterexamen. Om du i stället är intresserad av att fördjupa dina praktiska färdigheter finns kurserna Skriva SV1170 (dagtid, 30 hp), Skriva SV1140 (kvällstid, 15 hp) och Retorik SV1133 (dagtid, 30 hp). För dig som lockas av ett yrkesliv med språkvård och språkplanering som några av arbetsuppgifterna finns Språkkonsultprogrammet H1SPK (120 hp).

Så är det att plugga

Undervisningen

SV1125 ges som sommarkurs. Du läser 7,5 hp, vilket motsvarar fem veckors heltidsstudier. Undervisningen koncentreras till början och slutet av sommarterminen, med ett längre uppehåll mellan läsperioderna. Kursen ges helt på distans och har alltså inga fysiska träffar. Undervisningen är i stället upplagd kring digitala träffar. Inför träffarna har du förberett dig genom att ta del av föreläsningsfilmer och läsa kurslitteratur.