Bild
Länkstig

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot neurosjukvård

Program
V2NEU
Avancerad nivå
2 år
60 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1V05O
Ansökan stängd

Kort om programmet

OBS: Tidig antagning, sök 15/2-15/3
Specialistsjuksköterskor med inriktning mot neurosjukvård arbetar med omvårdnad inom specialiserad vård med patienter som drabbats av olika neurologiska sjukdomar eller neurokirurgiska tillstånd och skador. Specialistsjuksköterskan har förmågan att bedöma och övervaka vitala funktioner i samband med neurologiska och neurokirurgiska tillstånd, neurologisk skada och rehabilitering.

Om utbildningen

Programmet ger fördjupade kunskaper i avancerad bedömning, vårdplanering och uppföljning av patienter i alla åldrar inom neurosjukvård.  I utbildningen ingår ett självständigt arbete som syftar till att ge dig kompetens att utveckla vården, arbeta evidensbaserat samt att implementera forskningsresultat inom neurosjukvård. 

Du som väljer denna inriktning har möjlighet att fördjupa dig i olika områden inom neurologisk sjukdom eller skada, till exempel neurologi, stroke, neurokirurgi eller rehabilitering. 

Utbildningen ger en hög omvårdnadskompetens genom att kombinera teori, verksamhetsförlagd utbildning och verksamhetsintegrerat lärande. Inom ramen för utbildningen finns också utrymme för en valfri kurs  med fördjupning inom ett specifikt ämne som är relevant för inriktningen.

Programmet är en distansutbildning på halvfart med möjlighet till delvis deltagande på campus i Göteborg. Studier på halvfart innebär en arbetsinsats på minst 20 timmar/vecka. Att studera på distans innebär stor självständighet vilket kräver både planering och självdisciplin.

Distansstudierna bedrivs via en webbaserad lärplattform vilket innebär att du behöver ha tillgång till en dator utrustad med internetuppkoppling, webkamera och headset. 

Antalet fysiska träffar i Göteborg är i de teoretiska delarna av utbildningen begränsade till 4–8 möjliga träffar per termin. Hybridlösning kommer att finnas till de som ej har möjlighet att delta fysiskt.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) sker under en av utbildningens kurser. VFU kommer i möjligaste mån förläggas i närheten av studentens hemort. Om VFU-plats nära hemorten inte finns att tillgå sker VFU inom Västra Götalandsregionen.

Mer detaljer om prorgammet hittar du här 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet krävs utöver grundläggande behörighet:

Nordisk legitimation som sjuksköterska
Avlagd kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande
Ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska
Svenska B och engelska A på gymnasienivå eller motsvarande

Behörighet för tillträde till kurser inom specialistsjuksköterskeprogrammet anges i respektive kursplan.

Urval

50 % av platserna tillsätts av sökande rangordnade efter antal högskolepoäng, max 165 hp och övriga 50 % med sökande rangordnade efter längden på yrkeslivserfarenheten som sjuksköterska. Yrkeslivserfarenheten måste styrkas med intyg från arbetsgivaren.

Praktik

Undervisning sker även i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso-och sjukvård, till exempel på sjukhus, primärvård  och kommun. Under VFUn får du under handledning tillämpa och träna på de teoretiska kunskaper och färdigheter som du tagit del av tidigare på utbildningen. 

Under din VFU ges möjlighet till såväl patientrelaterat arbete som reflektion och kunskapssökande. Du får utvecklas i din kunskap och förmåga att arbeta i team med övrig vård- och omsorgspersonal. 

VFU är förlagd i hela Västra Götaland och Halland, vilket kan komma att innebära merkostnader för dig som student, om du under någon av VFU-perioderna får pendla alternativt bo på annan ort.

Läs mer om Praktik

Efter studierna

Utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning mot neurosjukvård är en akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå som leder till specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen. 

Specialistsjuksköterskor inom neurosjukvård kan arbeta på vårdavdelningar och mottagningar med inriktning mot neurologi, neurokirurgi, stroke och rehabilitering. Arbetet omfattar avancerad omvårdnad och bedömningar av vuxna personer i samband med neurologisk sjukdom eller skada. Specialistsjuksköterskornas kompetens och ökade kunskaper i evidensbaserad vård och forskning  ger en stabil grund till utveckling av vården. Arbetsmarknaden är mycket god. 

Utbildningen ger även behörighet till forskarutbildning. 

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är mestadels campusförlagd och består av föreläsningar, grupparbeten, seminarier med mera. Delar av studierna bedrivs på distans via nätbaserad undervisning, för detta behövs tillgång till dator med kamera och mikrofon. Programmet innehåller även verksamhetsförlagd utbildning. 

Lokaler

Undervisningen är förlagd till lokaler på Hälsovetarbacken i centrala Göteborg som är en del av campus Medicinareberget. Här läser du tillsammans med studenter från många andra hälsovetenskapliga program. I utbildningslokalerna finns ett kliniskt träningscenter (KTC) som bland annat innehåller vårdsalar och andra rum med utrustning där du kan träna praktiska moment.

Undervisningslokalerna ligger nära Linnéplatsen och Sahlgrenska universitetssjukhuset med goda kommunikationer till övriga delar av Göteborg. 

Läs mer om lokaler