Bild
Sjuksköterska med barn
Länkstig

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska

Program
V2DIS
Avancerad nivå
1,25 år
75 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1V05D

Kort om programmet

OBS! Planerad start är höstterminen 2023.

Distriktssköterskor arbetar med folkhälsa och möter patienter i alla åldrar och i olika vårdsituationer: inom barn- och skolhälsovården, på vårdcentral eller i kommunal hälso- och sjukvård. Den röda tråden i utbildningen består av ett hälsoperspektiv oavsett om du möter patienter med hälsa eller ohälsa. Yrket ställer stora krav på förmåga till självständighet. Till exempel kan du förskriva vissa läkemedel, förbrukningsartiklar och hjälpmedel till patienter.

Om utbildningen

Under utbildningen kommer du att möta forskare, lärare och doktorander med erfarenhet från vårdområdet, liksom specialister från olika kunskapsområden. Under din studietid ingår två perioder med verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Den ena har fokus på barn och ungdomar och den andra på vuxna och äldre. Du kommer då att få handledning av erfarna distriktssköterskor.

 Denna inriktning ger dig: 

• Fördjupad kunskap om hälsans förutsättningar ur ett individ- och samhällsperspektiv

• Fördjupade kunskaper i hälsofrämjande och förebyggande åtgärder i förhållande till livsstilsfrågor 

• Fördjupade kunskaper i bedömning, vårdplanering och omvårdnadsåtgärder vid olika komplexa ohälsotillstånd och stöd av egenvård

• Fördjupad kunskap om samverkan med andra professioner inom och utanför den egna organisationen

• I utbildningen ingår också ett självständigt arbete som syftar till att ge dig kompetens att utveckla vården, arbeta evidensbaserat samt att implementera forskningsresultat inom primärvård

Mer detaljerad information om programmet hittar du här

Behörigheter och urval

Behörighet

Nordisk legitimation som sjuksköterska, ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska och avlagd kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Urval

50 % av platserna tillsätts av sökande rangordnade efter antal högskolepoäng, max 165 hp och övriga 50 % med sökande rangordnade efter längden på yrkeslivserfarenheten som sjuksköterska. Yrkeslivserfarenheten måste styrkas med intyg från arbetsgivaren.

Praktik

Undervisning sker även i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvård  t ex i primärvård  och kommun. Under VFU får du under handledning tillämpa och träna på de teoretiska kunskaper och färdigheter som du tagit del av tidigare på utbildningen. 

Under din VFU ges möjlighet till såväl patientrelaterat arbete som reflektion och kunskapssökande. Du får utvecklas i din kunskap och förmåga att arbeta i team med övrig vård- och omsorgspersonal. 

VFU är förlagd i hela Västra Götaland och Halland, vilket kan komma att innebära merkostnader för dig som student.

More information about Praktik

Efter studierna

Utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska är en akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå som leder till specialistsjuksköterskeexamen. Den ger även behörighet till fortsatta studier på forskarnivå.

Distriktssköterskor kan arbeta inom barn- och skolhälsovården, på vårdcentral eller i kommunal hälso- och sjukvård. 

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

I utbildningen integreras kunskaper från vårdvetenskap, medicinsk vetenskap och samhälls- och beteendevetenskap.

Enstaka kurser och delar av kurser läses gemensamt med andra utbildningsprogram vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Delar av studierna bedrivs på distans via nätbaserad undervisning, för detta behövs tillgång till dator med kamera och mikrofon

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) omfattar 6 + 6 hp. 

Examination sker i form av skriftliga, individuella och gruppbaserade studieuppgifter samt individuell bedömning av färdighetsförmåga för specifika moment. Studierna bedrivs på helfart.

Lokaler

Undervisningen sker i lokaler på Hälsovetarbacken i centrala Göteborg som är en del av campus Medicinareberget. Här läser du tillsammans med studenter från många andra hälsovetenskapliga program. I utbildningslokalerna finns ett kliniskt träningscenter (KTC) som bland annat innehåller vårdsalar och andra rum med utrustning där du kan träna praktiska moment.

Undervisningslokalerna ligger nära Linnéplatsen och Sahlgrenska universitetssjukhuset med goda kommunikationer till övriga delar av Göteborg. 

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Praktikplatser kan sökas i Uganda samt inom nätverket NORDPLUS Nordsne.

Läs mer om studier utomlands