Länkstig

Trafficking - (Il)legal handel med människor och kulturföremål

Kurs
MU1618
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27218
Ansökan stängd

Kort om kursen

Under kursen lär du dig om vilka faktorer som gör att trafficking uppstår och får allt större utbredning. Du kan läsa våra tematiska kurser för att komplettera andra utbildningar eller för att fördjupa din yrkesmässiga kompetens.

Om utbildningen

Varför uppstår trafficking? Trafficking är illegal handel med människor och kulturföremål. Under kursen lär du dig om vilka faktorer som gör att trafficking uppstår och får allt större utbredning. Kursens fokus ligger på handel med människor för sexuella ändamål och handel med kulturföremål. Vi går igenom hur dessa typer av handel bedöms olika ur ett moraliskt perspektiv och undersöker de omfattande ojämlikheter i dagens globala värld som leder till trafficking. Du får också lära dig att kritiskt granska hur olika inblandade parter ser på trafficking.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Du kan läsa kursen för att komplettera andra utbildningar eller för att fördjupa din yrkesmässiga kompetens. Kursen är kopplad till aktuella ämnen och till forskning som bedrivs på Institutionen för globala studier.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarier. I seminarierna får du fördjupa dina kunskaper och klä dem i ord och låta dessa möta andra studenters perspektiv.