Bild
Folksamling.
Länkstig

Antropologprogrammet

Program
S1ANT
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G72A
Ansökan stängd

Kort om programmet

Antropologprogrammet är en bred samhälls- och beteendevetenskaplig utbildning som ger dig analytiska verktyg och ett kritiskt förhållningssätt. Du får lära dig att analysera och förstå världen utifrån olika kulturella och sociala perspektiv och arbetar med teman som politisk organisation, makt, religion, hållbarhet, ekonomi, mångfald, etnicitet, klass, släktskap, genus och sexualitet.

Om utbildningen

På Antropologprogrammet får du lära dig att analysera och förstå världen utifrån olika kulturella och sociala perspektiv. Du får träning i att på nära håll undersöka hur saker och ting blir kulturellt betydelsefulla och lär dig och ”översätta” mellan olika grupper. I programmet lär du dig om varför samhällen ser så olika ut i olika delar världen, men också om vad som är gemensamt och universellt. Du får arbeta med teman som politisk organisation, makt, religion, ekonomi, mångfald, etnicitet, klass, släktskap, genus och sexualitet.

Programmet består av teoretiska vetenskapliga delar kombinerat med tillämpad antropologi. Under utbildningen får du lära dig att använda det ”antropologiska förhållningssättet”. Med hjälp av antropologiska begrepp och antropologisk metod, deltagande observationer, får du verktyg att förstå mänskligt beteende, maktrelationer och hur saker och ting blir kulturellt betydelsefulla för olika grupper. Det antropologiska förhållningssättet ger dig kompetens att analysera olika typer av mänskliga interaktioner och gör dig till en skicklig problemlösare.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Efter studierna

Antropologprogrammet är en bred samhälls- och beteendevetenskaplig utbildning som ger dig analytiska verktyg och ett kritiskt förhållningssätt. Programmet förbereder dig för arbete med undersökningar, utredningar, utvecklingsarbete och handläggning inom offentlig sektor, organisationer och näringsliv, både i Sverige och utomlands. Som färdig antropolog kan du söka jobb med många olika titlar och studenter som läst antropologi jobbar som utredare och samordnare, men även med konsult- eller ledningssuppdrag. Efter utbildningen kan du jobba med integrations- och mångfaldsfrågor, jämställdhet och genusproblematik, utbildning, internationella frågor och bistånd.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen utgår från ditt lärande och sker genom projekt, föreläsningar, seminarium, grupparbeten och övningar. Vi använder antropologiska studier och film för att träna förmågan att ställa relevanta frågor, samla material och analysera information. Eftersom antropologi är ett internationellt ämne är en del litteratur på engelska. Programmet ger omfattande träning i att läsa, analysera och skriva texter. Du får arbeta med etnografisk metod, deltagande observation och fältarbeten. Studierna kopplar antropologiska kunskaper till arbetslivet och du får träning i att använda dina färdigheter i tillämpade sammanhang. Dessutom får du möta före detta studenter och representanter från olika organisationer i undervisningen.

Lokaler

Undervisningen äger rum i Annedalseminariet som ligger nära Slottsskogen i centrala Göteborg. Studiemiljön innehåller välutrustad teknologi och genomförs i både större gradängsalar och mindre seminarie- och grupprum. Utöver våra undervisningslokaler finns grupprum och studieplatser som du kan nyttja på vardagar och helger. Annedalsseminariet är tillgänglighetsanpassat med hiss, orienteringsskyltar med punktskrift, ramp vid huvudentrén, tillgänglig toalett och automatiska dörröppnare. Hållplatser för spårvagn och buss finns i nära anslutning. En bit bort ligger Samhällsvetenskapliga biblioteket där du kan låna kurslitteratur. I närheten av våra lokaler ligger också Linnéstaden och Haga där det finns gott om caféer och ett levande studentliv.

Studier utomlands

Internationell erfarenhet ger dig möjlighet att växa som människa samtidigt som du gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden. Du får dessutom nya vänner, nya erfarenheter och ny energi med dig hem. När du läser Antropologprogrammet kan du ansöka om utbytesstudier för den fjärde terminen på programmet.
Som utbytesstudent läser du en del av dina studier vid ett utländskt lärosäte som Göteborgs universitet har utbytesavtal med. Du betalar inte terminsavgifter och behåller ditt studiestöd från CSN, du får också möjlighet att söka stipendier för din utbytesperiod.