Bild
Foto: Nicholas Green-unsplash
Länkstig

Skriva

Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-22822
Ansökan stängd

Kort om kursen

Den här kursen riktar sig till dig som skriver i ditt yrke och till dig som vill bli bättre på att strukturera text och medvetandegöra din skrivprocess. Kursen lämpar sig också väl för studenter som skriver mycket i sina studier och som kanske räknar med att fortsätta göra det i sin kommande yrkesutövning.
Under kursen får du pröva att skriva i ett antal olika sakprosagenrer och diskutera hur textstrukturer, språk, mottagare och användning påverkar textens utformning.

Om utbildningen

Allt fler yrken i vårt samhälle ägnar stor del av sin arbetsdag åt att skriva text. Det är inte längre bara de traditionellt skrivande yrkena, som t.ex. journalist och kommunikatör, som skriver. Yrkesgrupper som jurister, poliser, handläggare, ingenjörer, administratörer och myndighetsutövare av olika slag, skriver en stor del av sin arbetsdag.
I den här kursen får kursdeltagarna möjlighet att medvetandegöra och utveckla sin skrivprocess och även att fundera över hur texter byggs upp för att fungera i sitt sammanhang. Kursen är uppbyggd enligt de principer som den moderna forskningen om skrivande menar ger allra bäst utveckling hos inläraren. Det innebär att vi vid undervisningstillfällena arbetar praktisk med modelltexter, responsgrupper och genreanalyser.
Kursen är upplagd i tre delkurser med olika fokus och perspektiv på text och skrivande. I delkurs 1 Textarbete ligger fokus på skrivprocess och grundläggande normering för språkriktighet och textuppbyggnad. I delkurs 2 Textkunskap får du ett antal föreläsningar som ur olika perspektiv belyser språk, text och varför de normeringar vi har för dessa är viktiga i vårt samhälle. I delkurs 3 Textutveckling får du arbeta med längre texter och där ingår workshopar om kreativt språk.

Kursen vänder sig till dig som redan skriver och talar svenska obehindrat. Är du osäker på vad det innebär så kan du kontakta institutionens studievägledare.

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)