Bild
Foto: Nicholas Green-unsplash
Länkstig

Skriva, grundkurs

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-22810
Ansökan stängd

Kort om kursen

Vill du utvecklas som skribent? I de allra flesta yrken krävs det idag att man skriver dagligen. Skriva är kursen där du under en termin aktivt får arbeta med dina texter och ditt skrivande. Fokus i kursen ligger på sakprosatexter, det vill säga texter för arbetsliv och samhälle. Kursen ger också färdigheter som hjälper dig i dina studier.

Om utbildningen

Vill du utvecklas som skribent? I så fall är Skriva kursen som ger dig en större säkerhet både i att skriva och i att analysera brukstexter av olika slag, såväl dina egna som andras. Du lär dig att strukturera och utforma effektiva texter av varierande omfång. Under kursen presenteras och diskuteras dessutom flera olika teorier om text och skrivande. Genom examinerande skrivövningar utmanas du att fundera över din skrivprocess och dina texters form. Ett viktigt inslag i kursen är de samtal du och dina kurskamrater regelbundet kommer att ha om bland annat språkriktighet, mottagaranpassning och textutformning. Den här kursen vänder sig till dig som i din yrkesverksamhet har det skrivna ordet som ett viktigt arbetsredskap. Hit hör exempelvis journalister, informatörer, reklamskribenter, förlagsredaktörer, tolkar och översättare. Även du som siktar på anställning inom administration och organisationsväsende kan med fördel bygga ut din grundexamen med en skrivakurs. Kursen ger också färdigheter som är värdefulla för vidare studier.

Kursen vänder sig till dig som redan skriver och talar svenska obehindrat. Är du osäker på vad detta innebär kan du kontakta institutionens studievägledare.

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Du kan med fördel kombinera grundkursen i skriva med vidare studier i svenska språket, eller gå någon av våra retorikkurser (grundkurs Retorik helfart, SV1133 eller Retorik för yrkesverksamma halvfart, SV1136).