Bild
none
Foto: Göteborgs universitet
Länkstig

Rekommenderad studiegång för avancerade studier i historia

På Institutionen för historiska studier kan du läsa historia på grund och avancerad nivå. Använd en av våra rekommenderade studiegångar som du kan läsa om här på sidan. Du kan också skräddarsy en utbildning med kurser som passar just dig!

Studier på avancerad nivå i historia ger dig grundliga kunskaper i de metoder, analytiska verktyg och breda utbud av källor som gör det möjligt att rekonstruera mångfalden av tidigare mänskliga erfarenheter.

Historievetenskapen ger omistliga kunskaper och intellektuella förmågor som behövs i en alltmer specialiserad och globalt sammankopplad värld. I kurser på avancerad nivå tränas du i källkritik, i att tolka, värdera och sammanställa komplex information och i att självständigt presentera och författa kritiska analyser. Alla dessa färdigheter är efterfrågade inom breda segment av arbetslivet, exempelvis inom skola, media, museer, arkiv och utredningsverksamhet.

Kort om utbildningen

Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller motsvarande med ämnet historia som huvudområde.

Omfattning: 2 år för masterexamen (1 år för magisterexamen)

Högskolepoäng: 120 högskolepoäng för masterexamen (60 högskolepoäng för magisterexamen)

Utbudet av tematiska kurser (se nedan) varierar från termin till termin.

Magisterexamen

Start: Varje hösttermin. Längd: 1 år. Högskolepoäng: 60.

Termin 1

  • HI2120 Teoretiska och metodiska perspektiv i historievetenskapen (30hp). Kursen är obligatorisk för både masterexamen och magisterexamen.

Termin 2

  • HI2022 Historiskt självständigt arbete (15hp). Denna kurs är obligatorisk för magisterexamen. 
  • Tematisk kurs (15hp)

Masterexamen

Start: Varje hösttermin. Längd: 2 år. Högskolepoäng: 120.

Termin 1

  • HI2120 Teoretiska och metodiska perspektiv i historievetenskapen (30hp)

Termin 2

  • Tematiska kurser (om sammantaget 30hp)

Termin 3

  • Tematisk kurs (15hp) och praktikkurs (15hp)

eller

  • Tematiska kurser (om sammanlagt 30hp)

Från och med höstterminen 2025 kommer det finnas möjlighet till praktik inom en för historievetenskapen relevant och av kursledningen godkänd verksamhet, exempelvis vid arkiv, myndighet, förvaltningsorgan, muséum, organisationer inom turism och besöksnäring, stiftelse, mediebolag, förlag, politiskt organ eller organisation för samverkan mellan universitet och näringsliv. Studenten ordnar plats på egen hand med bistånd från institutionen.

Foto: Johan Wingborg

Termin 4

 

  • HI2021 Historiskt självständigt arbete (30hp)
    Kursen är obligatorisk för masterexamen.

Studiemiljön

Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet erbjuder en stark och livlig forskningsmiljö. Pågående projekt spänner från medeltid till modern tid och har ett brett geografiskt fokus. Institutionen är lokaliserad i det nya Humanisten med tillgång till ett modernt forskningsbibliotek, kafé, lunchrestaurang och studieplatser.

Efter utbildningen

En avancerad examen med historia som huvudämne ger behörig att söka till forskarutbildningen i historia. Utbildningen ger därtill viktiga generiska kunskaper och kompetenser som efterfrågas på dagens arbetsmarknad.

Kombinerat med andra ämnen ger en avancerad examen i historia goda meriter till arbete inom exempelvis statlig och kommunal förvaltning, media, arkiv och bibliotek, kulturvårdsinstitutioner och besöksnäring.

Kontakt

För frågor och information om utbildningen kan du kontakta Institutionen för historiska studiers studievägledare (svl@history.gu.se)

Martin Öhman, studierektor i historia (martin.ohman@gu.se)