Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Historiskt självständigt arbete

Kurs
HI2021
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22751
Ansökan stängd

Om utbildningen

Denna kurs förbereder dig för forskning inom det historievetenskapliga området. Undervisningen består huvudsakligen av seminarier. Handledning sker enskilt eller – i förekommande fall – i grupp. Under kursen analyserar vi relationen mellan källmaterial och argument i historievetenskapliga studier. Vidare lär du dig att identifiera aktuella debatter inom forskningsfältet samt värdera olika metoder med hänsyn till historisk analys och akademiskt skrivande. Under kursen ska du skriva en vetenskaplig uppsats med utgångspunkt i en självständigt formulerad historievetenskaplig frågeställning som ska besvaras genom en metodiskt och teoretiskt kvalificerad studie. I slutet av terminen examineras arbetet vid ett seminarium.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen 180 hp, eller motsvarande med ämnet Historia som huvudområde. Vidare krävs 60 hp avklarade kurser på avancerad nivå inom samma huvudområde. Kursfordringarna på avancerad nivå ska innefatta  kursen HI 2160, Forskarförberedande kurs i historia (eller motsvarande). Återstående utrymme för att nå upp i 60 hp på avancerad nivå inom historia väljer studenten fritt.

Urval

Högskolepoäng utan maxgräns.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 285 hp