Länkstig

Psykisk hälsa och ohälsa hos föräldrar och barn under graviditet, spädbarnstid och förskoleår

Kurs
PZ2171
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17467
Tillfället är inställt

Kort om kursen

Den här kursen vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och som direkt eller indirekt arbetar med föräldrar och barn i åldern 0-6 år. Syftet med kursen är att ge dig en fördjupad kompetens i frågor som rör föräldraskap, spädbarn och barn i förskoleåren. Kursen är ackrediterad av Psykologförbundet och kan därför även utgöra en del av specialistutbildningen för psykologer.

Om utbildningen

Kursen vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och som direkt eller indirekt arbetar med föräldrar och barn i åldern 0-6 år, exempelvis inom mödra- och barnhälsovård, barn- och ungdomspsykiatri, primärvård, förskola, socialtjänst och habilitering.

Kursen ger en fördjupad kompetens i frågor som rör föräldraskap, spädbarn och barn i förskoleåren. Vi går igenom relevanta bedömnings-, utrednings-, preventions- och interventionsmetoder som syftar till att stötta barns och föräldrars utveckling och psykiska hälsa. Du får också övergripande kunskap om konsultativt arbete med andra yrkeskategorier som möter föräldrar och barn i åldern 0-6 år.

Om du söker in till kursen ska du ladda upp ett arbetsgivarintyg på ditt konto på www.antagning.se som styrker att du minst har två års dokumenterad praktisk yrkesverksamhet med föräldrar och barn i åldern 0-6 år.

Läs mer om: Psykologiska institutionens specialistutbildning för psykologer

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs psykologexamen samt minst två års dokumenterad praktisk yrkesverksamhet med föräldrar och barn i åldern 0-6 år. Utöver det krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska B/Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen ger dig som psykolog en ökad kompetens om psykisk hälsa och ohälsa hos föräldrar och barn upp till och med barnets förskoleålder.

Kursen kan även läsas som en del av specialistutbildningen för psykologer. Den är ackrediterad av Psykologförbundet som två av sex fördjupningskurser inom Pedagogisk psykologi, Funktionshindrens psykologi och Hälsopsykologi.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker via fysiska föreläsningar och workshops i Göteborg cirka en gång per månad och via webbinarier cirka en gång per månad.