Bild
Länkstig

Evolutionsbiologi

Kurs
BIO015
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-11502
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om kursen

Alla har nytta av att veta mer om vårt biologiska ursprung och hur den biologiska mångfalden har uppstått och fungerar. Kursen ger kunskaper i biologisk evolution på en fördjupad allmänbildande nivå. Stor vikt läggs vid förståelse av evolutionära principer och mekanismer med exempel från den nuvarande naturen och det liv som existerat under jordens historia. Modern evolutionsforskning behandlas med flera intressanta exempel och en vetenskapshistorisk beskrivning av evolutionsläran ges också.

Om utbildningen

Evolutionsteorins vetenskapshistoriska utveckling. Evolution som process. Evolution i det korta tidsperspektivet och i det långa. Livets ursprung och historia på jorden. Anpassningar och naturligt urval. Neutral evolution. Den genetiska variationens betydelse för evolutionen; hur den uppkommer, hålls kvar eller elimineras. Inomartsvariation. Molekylära metoder för att beskriva evolution och släktskap. Hur arter påverkar och anpassar sig till varandra. Könsrelaterade evolutionära processer inklusive sexuell selektion. Beteendens evolution. Artbildning och artutrotning. Livets träd. Människans ursprung och utveckling. Hur kunskaper i evolution används praktiskt inom t.ex. medicin, jordbruk och naturvård.

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker på distans via Internet. Vi arbetar med instuderingsuppgifter till kursboken och diskuterar dem i kursens fora för de olika kapitlen. Under en helg på Tjärnö marina laboratorium mitt i kursen gör vi exkursioner, laborationer och har föreläsningar.

Lokaler

Du kan med din dator ta del av det mesta av undervisningen där du befinner dig på distans via Internet. Det ingår en obligatorisk kurshelg på Tjärnö marina laboratorium utanför Strömstad.

Läs mer om lokaler