Bild
Länkstig

Biologi för filosofer

Kurs
BIO014
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11200
Ansökan stängd

Kort om kursen

Biologi för filosofer är en orienteringskurs för dig som är nyfiken på biologi i största allmänhet och utvecklingen inom den moderna biologin i synnerhet.

Vi diskuterar biologiska frågor och biologins roll i dagens och morgondagens samhälle. Kursen syftar till att rusta studenten för att kunna delta aktivt och insiktsfullt i samtidens diskussioner om biologi, naturvetenskap och etik i anslutning till vetenskapliga landvinningar.

Om utbildningen

Vi diskuterar biologins roll i dagens och morgondagens samhälle och tar oss an inte helt okomplicerade ämnen som den naturvetenskapliga världsbilden, evolution kontra design, socialdarwinism, rashygien och människans tre kön. Kursen utforskar gränsland, till exempel hur ska vi ställa oss till fosterdiagnostik inte bara gällande Downs syndrom utan också andra företeelser som modern bioteknologi låter oss förutsäga? 

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen omfattar föreläsningar såväl som seminarier med stort utrymme för diskussion och gemensamt resonerande. Kursen avslutas med en skriftlig hemtentamen.

Lokaler

Undervisningen bedrivs på Zoologen (Medicinaregatan 18A).