Bild
Länkstig

Djurens liv - vad finns i zoologins forskningsfront?

Kurs
BIO095
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11215
Ansökan stängd

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kursen

Vill du veta mer om pågående forskning inom zoologi, det vill säga läran om djur? På den här kursen får du träffa aktiva forskare som presenterar sina forskningsområden och aktuella projekt, med fokus på frågor kopplade till globala utmaningar. Du får också möjlighet att diskutera vad som styr vilka frågor som undersöks och hur man som forskare resonerar innan påbörjar ett nytt projekt.

Om utbildningen

Forskning inom zoologin täcker in många olika aspekter och frågeställningar, alltifrån hur ett organ är uppbyggt och regleras till hur beteende hos individer och hela populationer uppstår. Det vill säga man studerar till exempel djurens fysiologi, systematik, ekologi, beteendebiologi och naturvård.

På en här kursen presenterar ett urval av institutionens forskare sina forskningsområden och aktuella projekt, med fokus på frågor kopplade till globala utmaningar. Det kan till exempel handla om hur fiskar påverkas av när havstemperaturen stiger, hur utarmning av biologisk mångfald slår mot enskilda arters fortlevnad eller hur man kan producera ekologiskt hållbar mat från havet.

Förutom att du får en inblick i de senaste forskningsresultaten kommer vi att diskutera hur man som forskare tar sig an dessa frågor: Vilka är de viktigaste frågeställningarna att besvara? Hur går man till väga för att undersöka dessa? Vilka hinder kan man stöta på i sin forskning?

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker i form av en föreläsningsserie med tillhörande diskussioner. Kursen avslutas med paneldiskussion där flera av föreläsarna deltar och där du som student i förväg förväntas bidra med ämnen som ska tas upp.

Lokaler

Undervisningen bedrivs på Zoologen (Medicinaregatan 18A, Göteborg).