Bild
Foto: Leon Green
Länkstig

Djurens beteende

Kurs
BIO008
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11201
Ansökan stängd

Kort om kursen

Djurens beteende är en orienteringskurs, som vänder sig till dig som är nyfiken på vilda djurs beteenden och vill lära dig mer om hur de har uppstått och vilken funktion de har, både socialt och fysiologiskt. Delar av undervisningen är förlagd vid Universeum och djuren där används då som exempel och studieobjekt.

Om utbildningen

Under kursen får du lära dig förstå olika beteenden hos djur, kopplade till födosök, fortplantning, partnerval, könsroller och anpassningar för att undgå att bli uppätna. Vi går även igenom hur beteenden har uppstått från ett evolutionärt perspektiv och hur de styrs fysiologiskt med hjälp av nervsystemet och hormoner. Andra moment på kursen handlar om kommunikation och signaler samt motivation och inlärning.

Fokus ligger på vilda djurs beteenden, även om vissa delar är relevanta även för husdjur och människor.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen ges på kvällstid och går på kvartsfart, vilket innebär att du läser under en hel termin (16 tillfällen à 2 timmar per gång). Kursen är uppbyggd kring föreläsningar och många praktiska övningar, inklusive 3-4 besök på Universeum. Som kursbok används Essential Animal Behavior, av G Scott.

De flesta föreläsarna forskar inom just de ämnen som de föreläser i. Det mesta ges på svenska, men några föreläsningar eller övningar kan komma att ges på engelska.

Under kursens gång görs två självständiga inlämningsuppgifter samt en skriftlig salstenta. Dessa är obligatoriska för att få godkänt på kursen.

Lokaler

Undervisningen bedrivs på Zoologen (Medicinaregatan 18A, Göteborg), och på Universeum (Södra vägen 50, Göteborg).