Bild
Foto: Leon Green
Länkstig

Havsmedvetenhet: från forskning till samhälle

Kurs
BIO081
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11216
Ansökan stängd

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kursen

Alla aspekter av våra liv berörs av havet. Livet i havet hotas tyvärr av mänsklig aktivitet. Utbildning och kommunikation har en nyckelroll för att visa oss vikten av havet och öka vår förståelse för vårt eget ansvar för det.

Om utbildningen

Kursen krestar kring konceptet "ocean litteracy" (havsmedvetenhet) för att visa hur vi påverkas av havet och hur vi påverkar havet. Kursens huvudsyfte är att utveckla färdigheter och förståelse för hur man kan använda praktiska övningar och digitala verktyg för att öka kvaliteten i undervisning och kommunikation om forskning om havet. Kursen använder undervisningsmaterial ifrån två projekt:

  • VIRTUE-projektet bidrar med material om hur man lär sig om och mäter biodiversitet i akvatisk miljö genom att studera påväxt på plastskivor (CD-skivor).
  • Inquiry-2-Sea-projektet bidrar med virtuella verktyg för lärande om havsförsurning, experimentdesign, metoder att hantera klimatförändringarnas effekt på havet samt koldioxidavtryck.

Kursen ger också exempel på hur andra naturvetenskapliga ämnen samt andra discipliner som språk, media och konst kan användas för att stimulera havsmedvetenhet.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)