Bild
Länkstig

Fiskekologi

Kurs
BIO020
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
33%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-21503
Ansökan öppnar 16 september 2024

Kort om kursen

Kursen vänder sig till dig som vill få en överblick över fiskarnas biologi samt deras ekologiska roll i den marina miljön.

Om utbildningen

Målet med distanskursen är att ge en introduktion till fiskars biologi och deras ekologiska roll i den marina miljön, med tonvikt på svenska marina arter. Ämnen som kommer att belysas är fiskarnas evolution och diversitet, deras form och funktion och populationsdynamik. Kursen tar även upp fiskars beteende, reproduktion och livshistoria samt fisken som mänsklig resurs. Som en del i utbildningen ingår ett kortare besök vid Kristinebergs Marina Forskningsstation då föreläsningar varvas med praktiska studier i fält och i laboratorier. Individuell tentamen.

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker på distans men det ingår även ett kortare besök på Kristinebergs Marina Forskningsstation. Allt material som behövs för kursen finns på kursens websidor. Inga kursböcker används. För att komma åt kurssidorna på nätet behöver du en dator med fungerande uppkoppling mot internet och en webbläsare på din dator. Du kan använda både Apple eller Windowsdatorer.

Lokaler

Våra marina forskningsstationer

Läs mer om lokaler