Bild
Länkstig

Fiskfysiologi

Kurs
BIO025
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11202
Ansökan stängd

Kort om kursen

Vill du veta hur fiskar fungerar och är anpassade till ett liv i vatten som kan vara antingen salt eller sött, varmt eller kallt?

På kursen går vi igenom fysiologiska funktioner hos olika fiskgrupper men med fokus på benfiskar och exempel från svenska fiskar. Du kommer läsa om bl.a. nervsystemet, sinnesfysiologi, födointag, andning, blodcirkulation samt salt- och vattenbalans.

Kursen kräver inga förkunskaper och kan sökas av alla som har ett intresse av fisk och deras fysiologi. Den ger en bra grund för fortsatta studier inom området.

Om utbildningen

Kursen inleds med en kortare genomgång av vad en fisk är från ett evolutionärt perspektiv för att sätta in fiskarna i ett större sammanhang. Vi presenterar också de olika fiskgrupperna, det vill säga rundmunnar, hajfiskar, benfiskar och lungfiskar. Kursmaterialet är sedan uppdelat i olika avsnitt där fysiologiska funktioner och anpassningar gås igenom hos fiskar från de olika grupperna.

Områden som tas upp är bl.a. nervsystemet, hjärt-kärlsystemets funktion och reglering, andningen (respiration) och hur den är anpassat till ett liv i vatten och olika miljöer, salt och vattenbalansen hos olika fiskgrupper. Det finns även avsnitt som behandlar liv i extrema miljöer, arbetsfysiologi och fysiologiska verkningar och konsekvenser av miljöstörningar.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen är en ren distanskurs utan några fysiska träffar, och ges på kvartsfart under en hel termin. Under kursen hålls dock fyra gruppövningar via Zoom. Dessa är inte obligatoriska utan är till för de som vill diskutera fiskfysiologi. Allt kursmaterial finns på kursens sida på Canvas (Göteborg universitets lärplattform).

Examinationen baseras på fyra deltentor och en labbrapport som skrivs utifrån material som finns i kursmaterialet. För att uppnå godkänt på kursen skall de fyra deltentorna och labbrapporten vara godkända, de som vill ha VG på kursen erbjuds också att göra en sluttentamen.

Lokaler

Fiskfysiologikursen är en ren distansutbildning utan fysiska träffar