Bild
Länkstig

Marin biologi

Kurs
BIO047
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21501

Kort om kursen

Kursen vänder sig till dig som vill veta mer om livet i havet, känna till de vanligaste livsmiljöerna som finns där och de miljöhot som finns mot det marina livet.

Om utbildningen

Kursen innehåller följande moment: livets uppkomst och historia, grundläggande oceanografi och provtagningsmetodik, hur havet som livsmiljö fungerar och skiljer sig från land, genomgångar av marina växt och djurgrupper, hur organismerna i havet samspelar med varandra och sin miljö, livsmiljöer i havet samt miljöfrågor för havet.

I kursen ingår ett fältmoment förlagt till en fältstation under ett veckoslut (fredag eftermiddag – söndag middag) där studenterna får bekanta sig med provtagningsmetodik och våra vanligaste marina arter - växter och djur.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen baseras till största delen på distansundervisning och består av 8 lektioner. För varje lektion har du runt två veckor på dig att besvara instuderingsfrågorna. I examinationen ingår också ett obligatoriskt fältmoment alternativt en ersättningsuppgift för de studenter som inte kan delta i fältmomentet.

Lokaler

Våra marina forskningsstationer

Läs mer om lokaler