Bild
Länkstig

Marin biologi

Kurs
BIO047
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21501
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen vänder sig till dig som vill veta mer om livet i havet, känna till de vanligaste livsmiljöerna som finns där och de miljöhot som finns mot det marina livet.

Om utbildningen

Kursen innehåller följande moment: livets uppkomst och historia, grundläggande oceanografi och provtagningsmetodik, hur havet som livsmiljö fungerar och skiljer sig från land, genomgångar av marina växt och djurgrupper, hur organismerna i havet samspelar med varandra och sin miljö, livsmiljöer i havet samt miljöfrågor för havet.

I kursen ingår ett fältmoment förlagt till en fältstation under ett veckoslut (fredag eftermiddag – söndag middag) där studenterna får bekanta sig med provtagningsmetodik och våra vanligaste marina arter - växter och djur.

Vanliga frågor och svar

Vilken kursbok behöver jag?

Peter Castro & Michael E. Huber (2019): ISE Marine Biology (11th edition) McGraw-Hill (ISBN: 978-1-260-08510-5), alternativt den nyutkomna 12:e upplagan (2023, ISBN:978-1-266-15081-4).
Boken är en internationell studentupplaga (häftad) som kostar drygt 700 kronor. Köps enklast på nätet (t.ex. campusbokhandeln.se, adlibris.com eller bokus.com). Tidigare upplagor kan också fungera, men kapitel- och sidhänvisningar riskerar att inte stämma.
Hur ser schemat ut?
Kursen består av 8 lektioner som ligger som moduler på lärplattformen Canvas. För varje lektion har ni normalt 1 vecka på er att besvara instuderingsfrågor (ca 8-10 frågor) som finns efter respektive lektion i modulen. 
Hur mycket tid behöver jag lägga på kursen?
Kursen ges på 25 % studietakt under våren, respektive 33 % studietakt under sommaren. Vi räknar med att studenterna lägger ca. 10-15 timmar/vecka på självstudier, inläsningstid och uppgifter.
Har kursen några live-föreläsningar?
Förutom fälthelgen består kursen till största del av inläsningsmaterial och självstudier via lärplattformen Canvas.
Vilka examinerade moment har kursen?
Kursen examineras genom totalt 8 inlämningsuppgifter. För att nå betyget Väl godkänd (VG) krävs även att du skriver en uppsats på mellan 8-12 sidor.
När är fälthelgen?
Datum för fälthelgen är inte fastställda ännu. Information kommuniceras via mail till antagna studenter närmare kursstart.
Vad gör man på fälthelgen?
Det blir utfärd med forskningsfartyg för att hämta upp prover från havet. Proverna studeras sedan i laboratoriet. Vidare studerar vi livet på en grund mjukbotten för att bekanta oss med så många olika typer av livsformer och olika habitat (livsmiljöer) som möjligt.
Vad kostar fälthelgen?
Mat och logi (fullpension) kostar 700-800 kr per deltagare. Ni kommer att bo i vandrarhemsutrustade tvåbäddsrum. Betalning sker på plats. Resan till Tjärnö ordnas i egen regi av studenterna.
Vad gör jag om jag inte kan delta på fälthelgen?
Har du inte möjlighet att delta på fälthelgen behöver du skriva en ersättningsuppgift (max 5 sidor) för att kunna bli godkänd på kursen.
Kan jag bli omregistrerat om jag inte blir klar med kursen i år?
Studenter kan enbart omregistreras i mån av plats. Eftersom kursen är väldigt populär och har flera hundra personer på reservlistan är chansen att bli omregistrerad liten. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen baseras till största delen på distansundervisning och består av 8 lektioner. För varje lektion har du runt två veckor på dig att besvara instuderingsfrågorna. I examinationen ingår också ett obligatoriskt fältmoment alternativt en ersättningsuppgift för de studenter som inte kan delta i fältmomentet.

Lokaler

Våra marina forskningsstationer

Läs mer om lokaler