Bild
Bi från Naturhistoriska museet.
Andrea Albeck använde Naturhistoriska museets samlingar av vildbin för att undersöka vilken slags pollen de har samlat in, för sitt kandidatarbete. Varje individ gicks igenom för att titta på vilka som har pollen kvar i sina pollenkorgar på benen.
Foto: Charlotte Oscarsson
Länkstig

Möt Andrea Albeck – masterstudent i biologi

"Biologi är ju läran om livet! Det är ett fantastiskt spännande område som är i ständig förändring." Andrea Albeck berättar varför hon valde att plugga biologi på Göteborgs universitet.

Vill du också studera biologi?

Kandidatprogrammet i biologi ger dig en bred biologisk bas med goda möjligheter att profilera dig inom ett mer avgränsat område. Fortsätt sedan med en masterutbildning för att ytterligare spetsa dina kunskaper.