Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Artkunskap i naturliga miljöer

Kurs
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21031
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 december 2020.

Kort om kursen

Kursen vänder sig till dig som vill ha en fördjupad artkunskap vad gäller både djur och växter, för att kunna göra naturvärdesbedömningar i landmiljöer.

Om utbildningen

Kursen syftar till att ge fördjupad artkunskap inom både botanik och zoologi, och omfattar både vanligt förekommande arter, och arter som är ekologiskt intressanta eller av andra skäl viktiga för naturvård. Stor vikt läggs vid identifiering av arter i fält, och sambanden mellan artförekomster och miljöer betonas på olika sätt genom hela kursen. I de botaniska momenten läggs stor tyngdpunkt på mossor, lavar och svampar, medan de zoologiska momenten behandlar främst fåglar, däggdjur, insekter, och spår från dessa organismgrupper/ arter. För fåglar tillkommer, jämfört med baskursen i faunistik, framförallt kunskap om läten (sång).

Kursen ger artkunskap som kan ligga tillgrund för arbete med översiktliga vegetationsbeskrivningar, faunainventeringar, och naturvärdesbedömningar i framförallt sydsvenska landmiljöer.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänd Biologi, baskurs, 60 hp eller motsvarande, kursen Floristik och faunistik, baskurs, 7,5 hp rekommenderas.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen består av föreläsningar och exkursioner, däribland en exkursion med övernattning utanför Göteborg. Flera skriftliga prov anordnas under kursens gång både för botaniska och zoologiska moment. Obligatoriska moment på kursen är exkursioner samt andra övningar i grupp som framgår av kursens schema.

Lokaler

Undervisningen bedrivs på Zoologen (Medicinaregatan 18A) och i Botanhuset (Carl Skottsbergs gata 22B), men även till stor del i fält.