Bild
Länkstig

Artkunskap i naturliga miljöer

Kurs
BIO206
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21213
Tillfället är inställt

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kursen

Kursen vänder sig till dig som vill ha fördjupade kunskaper om artbestämning av djur och växter i fält. Kunskaperna kan sedan ligga till grund för arbeten och forskning inom ekologi och naturvård.

Om utbildningen

Den syftar till att ge fördjupade kunskaper om artbestämning av vanliga arter, ekologiskt intressanta arter och arter som är viktiga för naturvården.

Kursen är till stor del fältbaserad och det läggs stor vikt vid att lära sig identifiera arterna i fält. De botaniska momenten behandlar lavar, svampar, mossor och kärlväxter. De zoologiska momenten behandlar insekter, landsnäckor, groddjur, kräldjur, fåglar och däggdjur. Sambandet mellan arterna och deras livsmiljöer betonas på olika sätt genom hela kursen.

Kursen kommer ge kunskaper som kan ligga till grund för arbete med översiktliga vegetationsbeskrivningar, faunainventeringar och naturvärdesbedömningar.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Genomgångna baskurser i biologi omfattande 60 hp i ämnesområdena cellbiologi, molekylär genetik, evolution, botanisk och zoologisk fysiologi, ekologi samt biodiversitet och systematik, eller motsvarande, varav minst 45 hp måste vara godkända, eller motsvarande. Vidare rekommenderas godkänt resultat på kursen Floristik och faunistik (BIO145), 7,5 hp.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen är uppbyggd kring föreläsningar, egna arbeten och exkursioner, däribland exkursioner med övernattning utanför Göteborg. Flera skriftliga prov anordnas under kursens gång. Exkursioner samt vissa övningar är obligatoriska, vilket framgår av kursens schema. Kursen ges dagtid och omfattar heltidsstudier.

Lokaler

Undervisningen bedrivs på Zoologen (Medicinaregatan 18A) och i Botanhuset (Carl Skottsbergs gata 22B), men även till stor del i fält.