Bild
Wilhelm Åkesson student MSc Economics
Länkstig

Wilhelm Åkesson läser MSc Economics

"Masternivån är tuffare, det är helt klart. Men man får även en djupare förståelse för ämnen som man introducerades till på kandidatnivå, vilket gör att man kan använda kunskapen inom fler områden"

Hur gick du till väga när du skulle välja vilket masterprogram du skulle läsa?
- Redan under kandidatprogrammet fick jag möjlighet att prata med andra som studerade olika masterprogram, och fick därifrån en god bild av vad som särskiljer de olika programmen, och vad som förväntas av mig som student. Sedan läste jag igenom kursprogrammet på hemsidan och såg att fokuset låg på fördjupning och praktisk applicering av nationalekonomiska modeller, vilket var precis det jag letade efter.

Varför passar MSc Economics dig så bra?
- Förutom att ämnet nationalekonomi är väldigt intressant, och masternivån ger en ytterligare fördjupning, erbjuder programmet väldigt aktuell kunskap. Vi lär oss statistiska program och teoretiska modeller som faktiskt används av våra framtida arbetsgivare, vilket känns värdefullt. Handels bjuder även in många intressanta gästföreläsare som ger en bild av vilka problem den moderna forskningen arbetar med i dag.
 

På vilket sätt skiljer sig studier på masternivå jämför med kandidatnivå?
- Masternivån är tuffare, det är helt klart. Men man får även en djupare förståelse för ämnen som man introducerades till på kandidatnivå, vilket gör att man kan använda kunskapen inom fler områden. Känslan man får är att man äntligen börjar förstå nationalekonomi på riktigt.


Vilka fördelar ser du med att ha fortsatt läsa din master på Handelshögskolan?
- Handels har väldigt många intressanta professorer och kurserna har såväl bredd som djup, så jag känner att läsa mastern här ger mig väldigt mycket tillbaka. Jag har också lärt känna nya människor som är lika intresserade av nationalekonomi som jag! Handels har dessutom ett levande föreningsliv som är väldigt användbart när man exempelvis vill bredda sitt kontaktnät med framtida arbetsgivare.


Vad vill du göra efter examen?
- Efter examen vill jag arbeta med att applicera nationalekonomisk analys på olika samhällsproblem, exempelvis hur man räknar på och åtgärdar företag som orättfärdigt utnyttjar sin marknadsställning för att ta monopolpriser. Det är ett ämne som blir alltmer relevant när stora företag inom digitalisering och AI tar allt större marknadsandelar.