Länkstig

Marknadsföring, kandidattermin

Kurspaket
FEC10
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Ges vid Handelshögskolan vid Universitetsledningen
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-28103
Ansökan stängd

Om utbildningen

Om Marknadsföring

Marknadsföring handlar om att skapa värde för konsumenter, företag och samhälle. Därför behöver marknadsförare förstå både befintliga och framtida konsumenter av produkter, tjänster och varumärken. De behöver också ha kunskap om samhällets utveckling och trender för att kunna fatta välgrundade marknadsföringsbeslut.

Kursinnehåll

Kursen består av två teorikurser som ges på engelska och av en uppsats. 

Consumer behavior, 7,5 hp

Du kommer att få kunskap och förståelse för konsumentkultur och konsumenternas roll på marknaden. Du kommer att få analysera produkt-, reklam- och märkeskonsumtion för att kunna utveckla marknadsundersökningar som kan påverka strategiska beslut i företag och andra organisationer.
Läs kursplan

Marketing trends, 7,5 hp

Du kommer att utveckla kunskap och förståelse för de senaste trenderna inom marknadsföring. Du kommer att träna dig i att problematisera, strukturera och arbeta med olika marknadsanalytiska problem. Genom att fokusera på aktuella frågor får du insikter och analytiska färdigheter som kommer till stor nytta i en karriär inom marknadsföring, men också i andra roller inom näringslivet.
Läs kursplan

Kandidatuppsats, 15 hp

Kursen avslutas med en kandidatuppsats. 
Länk till kursplan

Färdigheter

Efter kursen kommer du att kunna beskriva, förklara och analysera konsumentbeteende och marknadstrender utifrån olika vetenskapliga perspektiv samt designa metoder för konsumentforskning. 

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till kursen krävs minst 105 högskolepoäng varav minst 45 högskolepoäng från FEK101 Företagsekonomi, Organisation och ledarskap, 7,5 hp, FEK102 Företagsekonomi, Marknadsföring, 7,5 hp, FEK103 Företagsekonomi, Externredovisning, 7,5 hp, FEK104 Företagsekonomi, Ekonomistyrning, FEK201 Företagsekonomi, Strategisk marknadsföring 7,5 hp, FEK202 Företagsekonomi, Strategi 7,5 hp, FEK203 Företagsekonomi, Lönsamhet och finansiering 7,5 hp och FEK204 Företagsekonomi, Operativ styrning 7,5 hp alternativt från FEG100 Företagsekonomi 1, 30 hp och FEG200 Företagsekonomi 2, 30 hp eller motsvarande kurser.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Exempel på yrkestitlar är strategic insight director/consumer insight manager, marknadsanalytiker, omvärldsanalytiker, projektledare, brand manager, marknadschef, försäljningschef och marknadsföringskonsult. 

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler