Länkstig

Marknadsföring kandidatkurser

Kurspaket
FEC15
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28105
Ansökan stängd

Om utbildningen

Om Marknadsföring

Marknadsföring handlar om att skapa värde för konsumenter, företag och samhälle. Därför behöver marknadsförare förstå både befintliga och framtida konsumenter av produkter, tjänster och varumärken. De behöver också ha kunskap om samhällets utveckling och trender för att kunna fatta välgrundade marknadsföringsbeslut. 

Kursinnehåll

Kurspaketet består av två delkurser, som båda ges på engelska.

Marketing trends, 7,5 hp

I Marketing Trends kommer du att utveckla kunskap och förståelse för de senaste trenderna inom marknadsföring. Du kommer att träna dig i att problematisera, strukturera och arbeta med olika marknadsanalytiska problem. Genom att fokusera på aktuella frågor så får du insikter och analytiska färdigheter som kommer till stor nytta i en karriär inom marknadsföring, men också i andra roller inom näringslivet. 
Läs kursplan

Consumer behaviour, 7,5 hp

I kursen Consumer Behavior kommer du att få kunskap och förståelse för konsumentkultur och konsumenternas roll på marknaden. Du kommer att få analysera produkt-, reklam- och märkeskonsumtion för att kunna utveckla marknadsundersökningar som kan påverka strategiska beslut i företag och andra organisationer. 
Läs kursplan

Färdigheter

Efter kursen kommer du att kunna beskriva, förklara och analysera konsumentbeteende och marknadstrender utifrån olika vetenskapliga perspektiv samt designa metoder för konsumentforskning. 

Behörigheter och urval

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Exempel på yrkestitlar är strategic insight director/consumer insight manager, marknadsanalytiker, omvärldsanalytiker, projektledare, brand manager, marknadschef, försäljningschef och marknadsföringskonsult. 

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser. 

Läs mer om lokaler