Länkstig

Management och organisationsteori, kandidattermin

Kurspaket
FEC20
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-28104
Ansökan stängd

Om utbildningen

Om Management

Management och organisationsteori handlar om att förstå och kritiskt analysera förutsättningarna för organisering och ledning i dagens samhälle. Företagets organisering och ledning ställs emot och analyseras utifrån de institutionella och kulturella villkor som bildar verksamhetens förutsättningar. 

Du får ta del av aktuell forskning och idéutveckling i form av originaltexter på området. Företeelser inom managementområdet utsätts för kritisk och teoretiskt förankrad analys med teman som makt, ansvar och förhållanden. 

Kurspaketets innehåll

Kurspaketet består av en teorikurs och en kandidatuppsats.

Management och organisationsteori, 15 hp 

Första delen av teorikursen fokuserar på teoretiska perspektiv samt självständig inläsning och reflektion. I den andra delen får du i grupp diskutera och problematisera frågeställningar som rör organisering och ledarskap.
Läs kursplan

Kandidatuppsats, 15 hp

Kursen avslutas med en kandidatuppsats.
Läs kursplan

Färdigheter

Efter avklarad kurs kommer du att kunna beskriva, förklara, problematisera och kritisera teorier om organisation och ledarskap i relation till samhällsutveckling. Du kommer också att kunna identifiera problem inom ämnet och utforma en studie baserat på dem.

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till kursen krävs minst 105 högskolepoäng varav minst 45 högskolepoäng från FEK101 Företagsekonomi, Organisation och ledarskap, 7,5 hp, FEK102 Företagsekonomi, Marknadsföring, 7,5 hp, FEK103 Företagsekonomi, Externredovisning, 7,5 hp, FEK104 Företagsekonomi, Ekonomistyrning, FEK201 Företagsekonomi, Strategisk marknadsföring 7,5 hp, FEK202 Företagsekonomi, Strategi 7,5 hp, FEK203 Företagsekonomi, Lönsamhet och finansiering 7,5 hp och FEK204 Företagsekonomi, Operativ styrning 7,5 hp alternativt från FEG100 Företagsekonomi 1, 30 hp och FEG200 Företagsekonomi 2, 30 hp eller motsvarande kurser.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursens mål är att utveckla och förbereda dig inför ett yrkesliv där du kommer att arbeta i och leda organisationer och företag.

Exempel på yrkestitlar är organisations-/strategikonsult, produktansvarig, marknadschef, projektledare, ekonomi- och personalchef och planerings- och utredningsansvarig.

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser. 

Läs mer om lokaler