Länkstig

Litteratur och estetik vid sekelskiftet kring år 1900

Kurs
SPL290
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13951
Tillfället är inställt

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13952
Tillfället är inställt

Kort om kursen

The course gives an insight into the period around the year 1900 with regard to literary and other aesthetic manifestations that characterise this turn of the century (fin de siècle) with a focus on geographic and linguistic variation. The language of instruction is English.

Kursen ger inblick i perioden kring år 1900 med hänsyn både till litterära och övriga estetiska yttringar som kännetecknar detta sekelskifte (fin de siècle) med fokus på den geografiska och språkliga variationen. Undervisningsspråket är engelska.

Om utbildningen

The course gives an insight into the period around the year 1900 with regard to literary and other aesthetic manifestations that characterize this turn of the century (fin de siècle) with a focus on geographic and linguistic variation. The course discusses the central debates and issues of the period (for example the advance of modernity, the role of science in society, women's liberation) and how these are expressed mainly in fiction but also in other cultural manifestations. Through its transnational and transcultural perspective, the course offers possibilities to reflect on how aesthetic ideas travel as well as how they are expressed through literary or artistic form. Another aspect that is examined is the role that the city and nature play in the aesthetic processes.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen (alternativt 180 hp inklusive ett självständigt arbete på 15 hp på fördjupningsnivå) eller motsvarande utländsk examen.  

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Vad händer sedan – plugga vidare, ta ut examen, söka jobb? Hur planerar du dina studier för att få drömjobbet. Det finns många frågor, och en del svar hittar du här: https://www.gu.se/studera/efter-studierna

Så är det att plugga

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler