Länkstig

Kriminologi: Fortsättningskurs

Kurs
KR1201
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27500
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina grundläggande kunskaper om varför människor begår brott, utsätts för brott och hur samhället hanterar det. Under denna kursanalysas brottsproblematiken utifrån människors olika förutsättningar och möjligheter i samhället. Kursen hanterar ämnen som social ojämlikhet, kriminalpolitik, brottsutsatthet, betydelsen av vardagliga situationer och platser i staden för brott och brottsutsatthet, samt den digitala teknikutvecklingens konsekvenser för brott, straff och offerskap. Kursen omfattar även ett självständigt fördjupningsarbete.

Kursen KR1201 Kriminologi: Fortsättningskurs 30,0 hp ersätter från höstterminen 2023 SC1216 Kriminologi: Fördjupade studier i brott och sociala avvikelser 30,0 hp.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 15 högskolepoäng i kriminologi eller sociologi, alternativt 60 högskolepoäng i ett annat samhälls- eller beteendevetenskapligt ämne.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Undervisningen sker i samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i stadsdelen Haga i centrala Göteborg. Inom ”Campus Haga” finns undervisningslokaler i husen Dragonen, Sappören (vid Sprängkullsgatan) och Husaren (Husargatan).

Läs mer om lokaler