Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sök till kandidat i möbeldesign

Denna information gäller ansökningar till konstnärligt kandidatprogram i möbeldesign inriktning trä, med start hösten 2021.

Arbetsprovsinstruktioner

Ditt arbetsprov till Konstnärligt kandidatprogram i möbeldesign inriktning trä ska innehålla:

Del 1: Designuppgift, 3 sidor

”Kulturell inblick ”
Det sägs att vi först måste studera vårt förflutna för att förstå vår framtid.

I denna designuppgift vill vi att du undersöker din egen kulturella bakgrund. Vilken typ av trämöbler kan du finna där? Du är fri att söka 10, 50 eller 200 år tillbaka i tiden, så länge du kan hitta en möbel du känner dig motiverad att studera. Använd litteratur, museer eller webben för att hitta användbar information. Använd sedan denna möbel som inspiration för en ny design i trä. Användaren av denna nya design kommer att vara du, 10 år från dagens datum. Vem är du då, och vilka är dina behov?

 • En skiss av din valda möbel, så som du hittat den. 
 • En skriftlig beskrivning av denna möbel i tre meningar.
 • Processkisser och bilder. De kan bestå av bilder, skisser och / eller moodboard. Det är viktigt att du visar hur du nått ditt resultat genom presentationen.
 • Visualiseringar av ditt resultat. Du är fri att välja teknik, exempelvis genom renderingar, skisser, bilder på modell etc. men resultatet ska presenteras i en bild som beskriver användarsituationen.
 • En skriftlig sammanfattning i vilken du motiverar ditt resultat utifrån användarbehov, sammanhang och personliga mål (maximum 1 sida).

Del 2: Portfolio, minimum 3 sidor

I denna del visar du valfria egna arbeten som representerar din kreativa erfarenhet. Här tittar vi på form och färg, presentation och idéer.

Del 3: Tidigare erfarenheter och utbildning, 1 sida

I denna del ska du ange utbildningar du gått på, samt beskriva tidigare erfarenheter som du tycker är av vikt för din ansökan. Att ha gått en förberedande konstnärlig utbildning eller förberedande trähantverksutbildning är meriterande men inte ett krav. Tidigare anställningar, hobbys eller resor kan vara lika viktiga att lista här, om du anser att det stärker din ansökan.

De som kallas till intervju kommer få en ytterligare uppgift att genomföra och ta med till intervjutillfället.

Din ansökan måste vara anonym. Vänligen inkludera inte ditt namn eller några personuppgifter i din ansökan.

Alla texter måste vara på engelska.

Bedömning av arbetsprov

 • Process och idé – Hur du har valt att arbeta för att generera idéer och utveckla dessa.  
 • Form, funktion och materialkunskap – Hur du väljer material, konstruktion och form.
 • Presentation – Hur du presenterar ditt resultat och hur du argumenterar för dina val. Hur du förstärker dessa argument genom det visuella materialet.

Skicka in ditt arbetsprov  

Skicka in ditt arbetsprov via vårt arbetsprovsverktyg SlideRoom: https://applyartsgu.slideroom.eu.

SlideRoom stänger vid midnatt (CET) dagen för deadline av arbetsprovet. När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl från SlideRoom 

Vi rekommenderar att du laddar upp ditt material minst 24 timmar före deadline. Det tar tid att ladda upp filer och det är ditt ansvar att slutföra din ansökan i tid.  
 
OBS! Det är inte möjligt att skicka in arbetsprov efter att ansökningsperioden i SlideRoom har stängt.  
 
För mer information om SlideRoom, se: Om SlideRoom  

Grundläggande behörighet 

Se till att dina tidigare meriter som styrker grundläggande behörighet finns registrerade på antagning.se. Om du behöver ladda upp kompletterande dokument som styrker din behörighet gör du detta på dina sidor på antagning.se.  

För mer information, klicka här.   

Om du har en utländsk grund/gymnasieutbildning behöver du ladda upp betyg och rätt dokument som visar att du är behörig till de utbildningar du sökt. Alla dokument laddas upp via dina sidor på antagning.se.  
 
För mer information om utländska betyg, se: https://www.antagning.se/sv/dina-betyg/utlandsk-gymnasieutbildning/  

Om du inte har laddat upp komplett underlag kommer du att bedömas som obehörig.  

Urval och antagning  

Alla kompletta ansökningar bedöms av en bedömarjury som består av programansvarig och representanter från enheten som programmet tillhör.   

Ett antal sökande kommer att bli kallade till intervju. Intervjuerna kommer under våren 2021 hållas online. Meddelande om du har gått vidare till intervju eller inte skickas via e-post till den e-postadress du har uppgett på antagning.se.  

Din behörighet bedöms separat från ditt arbetsprov. Sökande som inte har grundläggande behörighet kan beviljas undantag om institutionen bedömer att den sökande visar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla förkunskapskravet. Förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen kan visas genom nedanstående: 

 • annan relevant utbildning  
 • relevant yrkeserfarenhet eller annan praktisk erfarenhet 
 • relevanta konstnärliga färdigheter och förmågor 
   

Viktiga datum

22 januari 2021: Ansökningsperioden öppnar  

1 mars 2021: Sista dag att ansöka till programmet på www.antagning.se 

8 mars 2021: Sista dag att skicka in ditt arbetsprov i SlideRoom   

15 mars 2021: Sista dag att komplettera din anmälan. Kompletterande underlag laddas upp på dina sidor på antagning.se 

15 mars 2021: Sista dag att betala anmälningsavgiften eller styrka avgiftsbefrielse 

Mars/april 2021: Meddelande om du har gått vidare till intervju skickas ut. Den skickas till den e-postadress som du har uppgett på antagning.se 

April 2021: Intervjuer genomförs  

April 2021: Din behörighet granskas 

6 maj 2021:  Antagningsbesked publiceras på www.antagning.se 

OBS. Du går sista terminen på gymnasiet ansöker som vanligt på www.antagning.se. Om du går vidare till intervju så ska du ladda upp ett intyg på antagning.se.om att du studerar på sista terminen. Kontakta din gymnasieskola för intyg.