Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sök till kandidat i design

Denna information gäller ansökningar till konstnärligt kandidatprogram i design med start hösten 2021.

Arbetsprovsinstruktioner

Ditt arbetsprov till kandidatprogrammet i design ska innehålla:

Designuppgift
Vårt klimat förändras och i Norden blir det allt varmare. En av följderna är att vi kommer att få ett mer extremt väder, till exempel i form av långvariga regn och kraftiga skyfall. Detta kommer innebära utmaningar och problem för hela samhället, men också för den enskilda människan i vardagen. Uppgiften handlar om att utifrån den enskilda individen eller en mindre grupp människor ge förslag på designlösningar som kan möta dessa förändringar i vardagen och kanske till och med utnyttja de ökade regnmängderna till något användbart. 

Exempel på områden att jobba med: Hur tar vi oss till jobbet i störtregn? Kan en lekplats bli attraktiv när det regnar? Hur påverkas staden av höjda vattennivåer? Vad gör vi om det blir översvämning?

 1. Hitta en plats, miljö eller situation som påverkas av regn och vatten och designa ett förslag som gör upplevelsen bättre för de som är där. Kan designen av t.ex. en miljö, ett rum, en trycksak, en produkt eller möbel vara en del av en lösning?

  Del A: Förklarande text
  Den förklarande texten är till för att vi bättre skall förstå ditt förslag. Vi värderar inte texten språkligt. Texten ska omfatta följande två punkter:
  • Hur kom du fram till ditt förslag?
  • Beskriv och motivera din lösning
  Max 3 000 tecken.

  Del B: Gestaltning
  Visa ditt förslag på valfritt sätt, t.ex. med analog bild, digital bild eller fotografi av något tredimensionellt. Ljud och film kan också användas.
  2–4 sidor (du kan ha flera bilder på en sida). 0–3 videofiler är frivilligt.
  ​​​​​​​
 2. Portfolio
  I denna del skall du visa bilder på egna arbeten som du tycker representerar ditt kreativa arbete. Använd valfria media t.ex. analog eller digital bild eller fotografi av något tredimensionellt. Ljud och film kan också användas. Du kan visa artefakter, bilder, projekt eller något annat – många arbeten eller få. Ett arbete kan visas på flera bilder. Om du vill kan du skriva kortfattade förklarande texter till dina bilder.
  3–15 sidor (du kan ha flera bilder på en sida). 0–3 video/ljudfiler är frivilligt.

Tidigare utbildning
Vi vill gärna veta vad du har för tidigare utbildning. Att ha gått en förberedande konstnärlig utbildning är meriterande, men inte ett krav.
Max 2 000 tecken.

Din ansökan måste vara anonym. Vänligen inkludera inte ditt namn eller några personuppgifter i din ansökan.

Video (01:00)
Lär känna de konstnärliga utbildningarna – följ med en student!

Bedömning av arbetsprov

 Bedömargruppen bedömer din ansökan utifrån följande bedömningskriterier:

• Idé – här menas bakomliggande tankar, lösning, budskap och mening
• Gestaltning – form, färg, material och uttryck
• Presentation – hur arbetet kommuniceras i bild, foto, modell, layout och text

Skicka in ditt arbetsprov

Skicka in ditt arbetsprov via vårt arbetsprovsverktyg SlideRoom: https://applyartsgu.slideroom.eu.

SlideRoom stänger vid midnatt (CET) dagen för deadline av arbetsprovet. När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl från SlideRoom.

Vi rekommenderar att du laddar upp ditt material minst 24 timmar före deadline. Det tar tid att ladda upp filer och det är ditt ansvar att slutföra din ansökan i tid.

OBS! Det är inte möjligt att skicka in arbetsprov efter att ansökningsperioden i SlideRoom har stängt.

För mer information om SlideRoom, se: Om SlideRoom.  

Grundläggande behörighet

Se till att dina tidigare meriter som styrker grundläggande behörighet finns registrerade på antagning.se. Om du behöver ladda upp kompletterande dokument som styrker din behörighet gör du detta på dina sidor på antagning.se.

För mer information, klicka här.  

Om du har en utländsk grund/gymnasieutbildning behöver du ladda upp betyg och rätt dokument som visar att du är behörig till de utbildningar du sökt. Alla dokument laddas upp via dina sidor på antagning.se.

För mer information om utländska betyg, se: https://www.antagning.se/sv/dina-betyg/utlandsk-gymnasieutbildning/

Om du inte har laddat upp komplett underlag kommer du att bedömas som obehörig.

Urval och antagning

Alla kompletta ansökningar bedöms av en bedömarjury som består av programansvarig och representanter från enheten som programmet tillhör. 

Ett antal sökande kommer att bli kallade till intervju. Intervjuerna kommer under våren 2021 hållas online. Meddelande om du har gått vidare till intervju eller inte skickas via e-post till den e-postadress du har uppgett på antagning.se.

Din behörighet bedöms separat från ditt arbetsprov. Sökande som inte har grundläggande behörighet kan beviljas undantag om institutionen bedömer att den sökande visar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla förkunskapskravet. Förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen kan visas genom nedanstående:

• annan relevant utbildning

• relevant yrkeserfarenhet eller annan praktisk erfarenhet

• relevanta konstnärliga färdigheter och förmågor
 

Viktiga datum

22 januari 2021: Ansökningsperioden öppnar

1 mars 2021: Sista dag att ansöka till programmet på www.antagning.se

8 mars 2021: Sista dag att skicka in ditt arbetsprov i SlideRoom  

15 mars 2021: Sista dag att komplettera din anmälan. Kompletterande underlag laddas upp på dina sidor på antagning.se

15 mars 2021: Sista dag att betala anmälningsavgiften eller styrka avgiftsbefrielse

Mars/april 2021: Meddelande om du har gått vidare till intervju skickas ut. Den skickas till den e-postadress som du har uppgett på antagning.se

April 2021: Intervjuer genomförs

April 2021: Din behörighet granskas

6 maj 2021: Antagningsbesked publiceras på www.antagning.se

OBS. Du som går sista terminen på gymnasiet ansöker som vanligt på www.antagning.se. Om du går vidare till intervju så ska du ladda upp ett intyg på antagning.se om att du studerar på sista terminen. Kontakta din gymnasieskola för intyg.