Länkstig

Konfliktlösning: Gruppfacilitering

Kurs
XX1202
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27509
Ansökan stängd

Om utbildningen

Den här kursen placerar facilitatorsrollen i fokus och belyser de specifika kompetenser som krävs för att facilitera olika former av gruppsamverkan. Kursen tar upp olika funktioner inom gruppfacilitering, såsom att arbeta med att ställa frågor, underlätta ökad förståelse för olika perspektiv samt stödja grupper till ett öppet klimat och kreativitet. Mer specifikt går kursen djupare in på vilka typer av stöd som grupper kan behöva för att hantera komplexa frågor och presenterar olika metodiker för att uppnå detta. Huvudsakligen inriktad på förebyggande av konflikter, inkluderar kursen även medlingsstrategier i arbetsgrupper. Kursen belyser även gruppdynamiker, maktrelationer och motstånd i relation till facilitatorrollen. Kursdeltagarna förväntas aktivt agera som facilitatorer för en självvald grupp vid flera tillfällen under kursens gång, samt delta i en lärgrupp ihop med andra kursdeltagare.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på kursen XX5050 Konfliktlösning: Dialog, förhandling och medling, 15 hp eller KL0100 Konfliktlösning: Konfliktkunskap och dialog, förhandling och medling, 30 hp. Behörig att läsa kursen är också student med samhälls- eller beteendevetenskaplig examina samt minst fem års arbetslivserfarenhet.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Undervisningen sker i samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i stadsdelen Haga i centrala Göteborg. Inom ”Campus Haga” finns undervisningslokaler i husen Dragonen, Sappören (vid Sprängkullsgatan) och Husaren (Husargatan).  

Läs mer om lokaler