Länkstig

Konfliktlösning: Gruppfacilitering

Kurs
XX1202
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27516

Om utbildningen

Kursen behandlar tre övergripande teman. Det första rör olika ansatser för att intervenera i en organisation. Olika strategier presenteras och ställs mot varandra och för och nackdelar med vald strategi diskuteras. Efter det förväntas den enskilde studenten kunna utforma en strategi för intervention och motivera vald design. Det andra temat rör tillämpningen av vald strategi, dvs rollen som facilitator. Temat ger en god förståelse för de specifika hantverksfärdigheter som krävs för att kunna leda en grupp genom alla faser i en intervention: Förberedelse, stödja gruppen till ett öppet klimat och kreativitet, underlätta för gruppen att nå ökad förståelse och benägenhet till förändring, samt att arbeta med motstånd. Det tredje temat rör olika metoder för att arbeta med komplexa frågor samt vad grupper kan behöva för stöd för att framgångsrikt kunna arbeta med en komplex fråga.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på kursen XX5050 Konfliktlösning: Dialog, förhandling och medling, 15 hp eller KL0100 Konfliktlösning: Konfliktkunskap och dialog, förhandling och medling, 30 hp. Behörig att läsa kursen är också student med samhälls- eller beteendevetenskaplig examina samt minst fem års arbetslivserfarenhet.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Undervisningen sker i samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i stadsdelen Haga i centrala Göteborg. Inom ”Campus Haga” finns undervisningslokaler i husen Dragonen, Sappören (vid Sprängkullsgatan) och Husaren (Husargatan).  

Läs mer om lokaler