Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk examen

Utbildningen vänder sig till dig som har en utländsk examen inom biomedicinsk laboratorievetenskap eller närliggande områden. Då kan du läsa en kompletterande utbildning för att kunna ansöka om svensk legitimation som biomedicinsk analytiker, BMA. Här finns viktig information för dig som vill söka!

Innehåll

Utbildningen omfattar 90 hp, vilket motsvarar 3 terminer. Under utbildningen läser du följande kurser:

 • Introduktion till biomedicinsk laboratorievetenskap 15 hp
 • Biomedicinsk laboratorievetenskap inom laboratoriemedicin 22,5 hp
 • Molekylärbiologi och molekylärbiologisk metodik 15 hp
 • Metodik inom biomedicinsk laboratorievetenskap med inriktning mot klinisk kemi, hematologi, och blodgruppsserologi 7,5 hp
 • Tillämpad laboratorievetenskap (verksamhetsförlagd utbildning, VFU) 15 hp
 • Examensarbete 15 hp

Behörighet - vem kan söka?

Du behöver:

 • Godkända kunskaper i svenska: Svenska B eller Svenska 3.
 • Godkända kunskaper i engelska: Engelska B eller Engelska 6.
 • En utländsk kandidatexamen alternativt en avslutad 2-årig eftergymnasial utbildning, med inriktning mot biomedicinsk laboratorievetenskap eller motsvarande.
 • Din tidigare utbildning ska innehålla biomedicinsk laboratorievetenskap, anatomi, fysiologi, kemi och biokemi, som tillsammans motsvarar minst 40 hp.

Urval

Om de behöriga sökande är fler än antalet utbildningsplatser görs ett urval i två steg. 

Steg I: Samlad bedömning görs av tidigare studie- och yrkeserfarenhet samt motivering för att genomgå utbildningen
Steg II: Intervju

De sökande med högst rankade meriter kallas till intervju.

Avgift

Du behöver inte betala anmälnings- och studieavgifter om du

 • är svensk medborgare
 • har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige
 • har ett tillfälligt uppehållstillstånd av andra anledningar än studier i Sverige
 • är medborgare i EU, ett EES-land eller i Schweiz.

Du behöver själv intyga att du uppfyller dessa villkor. 

Ansökan och meritförteckning

Du ansöker till kompletterande utbildning för biomedicinsk analytiker på www.antagning.se, senast den 15 april.

Tillsammans med ansökan ska du också skicka med dokument som visar att du är behörig till utbildningen samt blanketten Meritförteckning, se längre ner på sidan. Följ instruktionerna i meritförteckningen om vilka dokument du ska skicka in och hur. Betyg och dokument som visar att du är behörig kan du antingen ladda upp elektroniskt på www.antagning.se eller skicka in med post till:

Antagningsservice
R 312
106 53 Stockholm

Samtliga handlingar som styrker din tidigare utbildning ska skickas till Antagningsservice, senast 20 april. Se information på www.antagning.se om vilka handlingar du behöver inkomma med.

Sista kompletteringsdatum för betyg i Svenska 3 eller Svenska B och Engelska 6 eller Engelska B är 21 juni . Läs mer på www.antagning.se om hur du kompletterar.