Bild
På kompletteringsutbildningen för sjuksköterskor får du bland annat öva på olika moment i vårt kliniska träningscentrum.
Länkstig

Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Kurspaket
V1KOM
Grundnivå
1,5 år
90 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-2KUS1
Ansökan stängd

Kort om kurspaketet

OBS! Tidig antagning 2023, sök 15/8-15/9.

Har du studerat till sjuksköterska utomlands och vill fortsätta jobba i Sverige?

Som sjuksköterska från ett land utanför EU/EES och Schweiz behöver du komplettera din tidigare utbildning för att kunna arbeta inom svensk hälso- och sjukvård. Det här kurspaketet är uppbyggt för att hjälpa dig uppfylla dessa krav och ger dig möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter så att du kan ansöka om legitimation som sjuksköterska hos Socialstyrelsen.

Om utbildningen

Utbildningen vänder sig till dig som är sjuksköterska från ett land utanför EU/EES och Schweiz och vill fortsätta arbeta inom svensk hälso- och sjukvård. Syftet är att du ska få de kvalifikationer som krävs för att du efter godkänd utbildning ska kunna ansöka om sjuksköterskelegitimation hos Socialstyrelsen.

Utbildningen omfattar 1,5 års heltidsstudier och varvar teoretiska och praktiska moment. Kurspaketet bygger vidare på dina tidigare kunskaper, färdigheter och förmågor, och har också ett särskilt fokus på ett personcentrerat förhållningssätt och att stärka sjuksköterskans roll inom omvårdnad i det interprofessionella teamet.

Huvudområde

Omvårdnad utgår från en humanistisk människosyn och omfattar kunskap om människans utveckling, hälsa och välbefinnande i samband med födelse, ohälsa, lidande och död. Utgångspunkten är att främja ett meningsfullt liv trots sjukdom eller funktionsvariation, samt att möjliggöra en värdig död.  Fokus för huvudområdet omvårdnad är att lindra lidande, främja hälsa och förebygga sjukdom och ohälsa på individ- grupp- och samhällsnivå. Omvårdnad utgår från behov och problem relaterade till hälsa och ohälsa och till det dagliga livet, men också från personers resurser och förmåga att hantera sin livssituation.

Ansökan

Viktig information om hur du ansöker, vilka meriter du behöver skicka in och hur bedömningen görs finns på institutionens sidor.

Här hittar du instruktioner för ansökan

Upplägg 

  • Termin 1: Språkintroduktion till akademiska studier
  • Termin 2: Kompletterande utbildning för sjuksköterskor, teori
  • Termin 3: Kompletterande utbildning för sjuksköterskor, verksamhetsförlagd utbildning (praktik) 

Den första terminen består av en kurs i svenska med inriktning mot omvårdnad i en svensk kontext. Detta ger dig en möjlighet till fördjupning i svenska språket som används inom den svenska hälso- och sjukvården.

Därefter följer två terminer av kompletterande utbildning för sjuksköterskor. I de teoretiska delarna får du bland annat lära dig om sjuksköterskans funktion inom svensk hälso- och sjukvård, författningskunskap, farmakologi och läkemedelsberäkning, hälsa och ohälsa vid sjukdom, vårdrelaterade infektioner samt ledarskap.  I slutet av utbildningen ingår NKSE- Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskor, läs mer om NKSE här 

Behörigheter och urval

Behörighet

Avslutad eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från länder utanför EU/EES samt Schweiz.
Beslut/utredning från Socialstyrelsen om kompletteringsprogram för sjuksköterskor.
Kunskaper i svenska motsvarande kraven för grundläggande behörighet för högskolestudier (Svenska 3)

Urval

Om de behöriga sökande är fler än antalet platser kommer ett urval att göras genom en samlad kvalitativ bedömning av de sökandes tidigare utbildning, relevant arbetslivserfarenhet samt motivering för att genomgå utbildningen.

Praktik

I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom primärvård, sjukhusvård och kommunal hälso- och sjukvård. Under VFU får du under handledning tillämpa och träna på de teoretiska kunskaper och färdigheter som du tagit del av tidigare på utbildningen, och utvecklas i din kunskap och förmåga att arbeta i team med övrig vård- och omsorgspersonal.

More information about Praktik

Efter studierna

Kurspaketet är utformat så att du efter utbildningen kan ansöka om legitimation som sjuksköterska hos Socialstyrelsen. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Programmet går på helfart, vilket innebär totalt 40 timmars studier i veckan. I de teoretiska kurserna är det ofta mycket föreläsningar som du förväntas delta på. Dessa varvas med seminarium, workshops, grupparbeten och självstudier.

De praktiska momenten innebär att du i vårt kliniska träningscentrum får öva på dels fysiska undersökningar och dels att använda dig av den tekniska utrustning som krävs för yrket på ett korrekt sätt.

Lokaler

Undervisningen sker i lokaler på Hälsovetarbacken i centrala Göteborg som är en del av campus Medicinareberget. Här läser du tillsammans med studenter från många andra hälsovetenskapliga program. I utbildningslokalerna finns ett kliniskt träningscenter (KTC) som bland annat innehåller vårdsalar och andra rum med utrustning där du kan träna praktiska moment. Undervisningslokalerna ligger nära Linnéplatsen och Sahlgrenska universitetssjukhuset med goda kommunikationer till övriga delar av Göteborg.

Läs mer om lokaler