Länkstig

Klinisk beroendepsykologi

Kurs
PX2114
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-27451
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen riktar sig till dig som har en psykologexamen som möter personer med beroendeproblematik. Kursen ges på distans. Olika perspektiv på beroende och dess behandlingsmodeller diskuteras, däribland hur behandlingsstrukturer kan optimeras och anpassas till olika patientgrupper och individuella förutsättningar. Kursdeltagarna ges även ett arbets- och organisationspsykologiskt perspektiv på arbete med klientgrupper som har beroendeproblematik samt möjlighet att fördjupa sig inom ett beroendepsykologiskt område.

Om utbildningen

Kursen riktar sig till dig som har en psykologexamen och som vill bredda och fördjupa dina kunskaper på det beroendepsykologiska området. Kursen är en specialistkurs för inriktningen beroendepsykologi och har ackrediterats av Psykologförbundet.

Under kursen ges en översikt över det beroendepsykologiska området, över psykologiska förklaringsmodeller till beroendeproblematik samt över psykologiska insatser för substansbruksproblematik – från riskbruk till beroende – som rekommenderas av forskning och riktlinjer. Dessutom presenteras och diskuteras organisatoriska faktorer av beroendevården, specialistpsykologens roll och dess utmaningar i vårdkedjan i hantering av beroendetillstånd, samt olika former av etiska och juridiska aspekter som är centrala för specialistpsykologens hantering av beroendefrågor. Även forskning som belyser patogena och salutogena mekanismer samt psykologiska insatser för att förebygga och förändra beteenden och levnadsvanor diskuteras.

Under kursen ges, utöver tillgången till föreläsningar från experter inom olika beroendepsykologiska fält, många möjligheter att få diskutera beroenderelaterade frågor av teoretisk, klinisk och mer övergripande organisatorisk karaktär tillsammans med andra psykologer som är verksamma inom det beroendepsykologiska området.

För att öka relevansen av kursinnehållet för den enskilde kursdeltagaren, innefattar kursen även ett skriftligt individuellt arbete i form av en litteraturöversikt över ett väl avgränsat beroendepsykologiskt tillämpningsområde. Detta område väljer deltagaren utifrån sin egen kliniska situation, eller utifrån ett särskilt intresse, och innefattar en fördjupning inom något av de teman som behandlats under kursens gång.

Kursen är ackrediterad som en specialistkurs och som fördjupningskurs inom fem inriktningar: Psykologisk behandling/Psykoterapi, Missbruks- och beroendepsykologi, forensisk psykologi, Hälsopsykologi samt Klinisk vuxenpsykologi.

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till kursen krävs psykologexamen.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen ges på specialistnivå och utgör en vidareutbildning för legitimerade psykologer som vill öka sin kunskap inom det beroendepsykologiska området. Genom deltagande i kursen fördjupar psykologen sin kunskap om beroendetillstånd och hur man i sin kliniska vardag som psykolog kan hantera detta på ett individualpsykologiskt plan samt på ett arbets- och organisationspsykologiskt plan.  

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen ges på distans. Distansarbetet innebär att ta del av inspelade föreläsningar, genomförande av olika uppgifter individuellt och i grupp tillsammans med andra psykologer verksamma inom det beroendepsykologiska området, deltagande i diskussionsforum samt utförande av ett individuellt fördjupningsarbete.