Hoppa till huvudinnehåll
Bild
kinesiska muren
Länkstig

Kinesiska Fördjupningskurs III del 2, Självständigt arbete

Kurs
KI1520
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-23408
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen syftar till att ge dig erfarenhet av att skriva ett självständigt arbete. Du lär dig att hantera källmaterial kritiskt, observera formalia och föra ett väl underbyggt, vetenskapligt resonemang. Du skriver en uppsats på svenska eller engelska och väljer ämnet för uppsatsen i samråd med en handledare. Som en del av examinationen ska du också vara opponent på någon annans uppsats. I inledningen av kursen redovisar du din projektplan för uppsatsarbetet skriftligt och presenterar ett inledande avsnitt av uppsatsen med disposition och plan på ett av de obligatoriska uppsatsseminarierna.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs betyget Godkänt på kursen KI1400 eller motsvarande kunskaper.  

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/restriktionerna-avgor-hur-digital-sommaren-oc…

Important additional information for the 2021 autumn semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/the-restrictions-determine-how-digital-the-su…

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler