Länkstig

Kandidattermin i kriminologi

Kurspaket
KR996
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27518
Ansökan stängd

Kort om kurspaketet

Kurspaketet Kandidattermin i kriminologi består av kurserna Samhällsvetenskapliga metoder (SC1301) samt Examensarbete för kandidat i kriminologi (KR1500).

Om utbildningen


Under kursen Samhällsvetenskapliga metoder (SC1301) introduceras du i samhällsvetenskapliga undersökningsmetoder. Syftet med kursen är att du ska kunna använda dig av några centrala metoder, att du får förmåga att tolka och värdera samhällsvetenskaplig forskning, samt att du får insikter om de etiska principer som ska vägleda forskningen. Efter genomgången kurs ska du kunna planera, genomföra, utvärdera och presentera en studie av god kvalitet. Kursen består av fyra delar. I första delen lär du dig formulera en forskningsbar samhällsvetenskaplig problemställning. I den andra delen arbetar du praktiskt med kvalitativa intervjuer, dokument och observationer. Den tredje delen fokuserar på enkätundersökningar och grundläggande statistisk analys. Den sista delen av kursen ägnas åt vetenskapsteori och reflektion över det som du lärt dig om samhällsvetenskapliga metoder.

Under kursen Examensarbete för kandidat i kriminologi (KR1500) kommer du att lära dig att genomföra en undersökning och författa en vetenskaplig uppsats av begränsat omfång. Efter genomgången kurs ska du kunna identifiera, formulera och undersöka kriminologiskt relevanta frågeställningar. Kursen har viss schemalagd undervisning kring generella frågor vid undersökningar och uppsatsarbeten. Seminarieövningar, försvar av egen uppsats och opposition på andra studenters uppsatser ingår.

Kursplan 
Samhällsvetenskapliga metoder

Kursplan
Examensarbete för kandidat i kriminologi

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Minst 60 hp i kriminologi, varav minst 30 hp ska utgöras av kärnkurser samt minst 30 hp av fördjupningskurser.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Undervisningen sker i samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i stadsdelen Haga i centrala Göteborg. Inom ”Campus Haga” finns undervisningslokaler i husen Dragonen, Sappören (vid Sprängkullsgatan) och Husaren (Husargatan).  

Läs mer om lokaler