Bild
Illustration av verksamheten vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Foto: Illustration: Cecilia Lundgren
Länkstig

Introduktion till Barn- och ungdomsvetenskap

Kurs
PDA509
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-19352
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen introducerar perspektiv på barn- och ungdomsforskning, dess framväxt och förändring samt filosofiska och etiska grundantaganden.

Om utbildningen

Den här kursen vänder sig främst till dig som har en grundutbildning inom förskola, grundskola eller fritidsverksamhet och vill fördjupa dina kunskaper. I kursen får du en introduktion i perspektiv på barn- och ungdomsforskning, dess framväxt och förändring samt filosofiska och etiska grundantaganden.

Vi problematiserar barns och ungas livsvillkor med fokus på utbildning, lärande, utveckling och kommunikation och sätter dem i relation till sociala kategorier som etnicitet, klass, sexualitet, genus, ålder och funktion.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs Barn- och ungdomspedagogisk examen eller Lärarexamen om minst 120 poäng/180 högskolepoäng med ett fullgjort självständigt arbete om 10 poäng/15 högskolepoäng inom eller utanför examen eller kandidatexamen med huvudämnet pedagogik eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursens undervisningsformer är föreläsningar, seminarier, workshops, litteraturstudier och projektgruppsarbeten.

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader:

  • A-huset på Västra Hamngatan 25
  • B-huset på Läroverksgatan 15
  • C-huset på Läroverksgatan 5

I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.