Bild
Illustration av verksamheten vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Foto: Illustration: Cecilia Lundgren
Länkstig

Introduktion till Barn- och ungdomsvetenskap

Kurs
PDA509
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-19350

Kort om kursen

Kursen introducerar perspektiv på barn- och ungdomsforskning, dess framväxt och förändring samt filosofiska och etiska grundantaganden.

Om utbildningen

Den här kursen vänder sig främst till dig som har en grundutbildning inom förskola, grundskola eller fritidsverksamhet och vill fördjupa dina kunskaper. Kursen är också relevant för dig med en samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig bakgrund, som i ditt arbete eller verksamhetsområde arbetar (eller önskar) arbeta med barn och unga.

I kursen får du en introduktion i perspektiv på barn- och ungdomsforskning, dess framväxt och förändring samt filosofiska och etiska grundantaganden.

Vi problematiserar barns och ungas livsvillkor med fokus på utbildning, lärande, utveckling och kommunikation och sätter dem i relation till sociala kategorier som etnicitet, klass, sexualitet, genus, ålder och funktion.

Undervisningen

Kursens undervisningsformer är föreläsningar, seminarier, workshops, litteraturstudier och projektgruppsarbeten. Undervisningen sker på distans och du behöver ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling samt webbkamera. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs Barn- och ungdomspedagogisk examen eller Lärarexamen om minst 120 poäng/180 högskolepoäng med ett fullgjort självständigt arbete om 10 poäng/15 högskolepoäng inom eller utanför examen eller kandidatexamen med huvudämnet pedagogik eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.