Bild
Illustration av verksamheten vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Foto: Illustration: Cecilia Lundgren
Länkstig

Metodologi inom Barn- och ungdomsvetenskap

Kurs
PDA511
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-29350
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen introducerar grundläggande metodologi för barn- och ungdomsvetenskap med fokus på relationen mellan problemställning, syfte, teori, metod och analys. Innebörder av skilda metodologiska vägval, analytiska redskap samt etiska ställningstaganden och utmaningar presenteras och diskuteras.

Kursen behandlar övergripande metodkunskap för det barn- och ungdomsvetenskapliga fältet. Litteraturstudier och föreläsningar varvas med praktiska övningar i metod och analys. Vidare behandlas metoder för genomförande av strukturerade forskningsöversikter inom fältet med fokus på barns och ungas villkor i en globaliserad och digitaliserad värld. I kursen ges möjlighet till fördjupade kunskaper om och färdigheter i hur en strukturerad forskningsöversikt kan planeras och designas i relation till ett eget valt fördjupningsområde.

Undervisningen

Undervisningen sker på distans och du behöver ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling samt webbkamera. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs Barn- och ungdomspedagogisk examen eller Lärarexamen om minst 120 poäng/180 högskolepoäng med ett fullgjort självständigt arbete om 10 poäng/15 högskolepoäng inom eller utanför examen eller kandidatexamen med huvudämnet pedagogik eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.