Bild
Illustration av verksamheten vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Foto: Illustration: Cecilia Lundgren
Länkstig

Metodologi inom Barn- och ungdomsvetenskap

Kurs
PDA511
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-29350
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursens övergripande syfte är att introducera grundläggande metodologi för barn- och ungdomsvetenskap med fokus på relationen mellan problemställning, syfte, teori, metod och analys.

Kunskaper om skilda metodologiska vägval, såväl etiska ställningstaganden som analytiska redskap presenteras och diskuteras. Som metod behandlas systematisk forskningsöversikt inom det barn- och ungdomsvetenskapliga fältet med fokus på barns och ungas villkor i en globaliserad och digitaliserad värld.

Olika typer av textanalyser presenteras och bearbetas. Kursen syftar till att ge studenten fördjupade färdigheter i och kunskaper om hur de planerar och designar en systematisk forskningsöversikt i relation till det egna fördjupningsområdet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs Barn- och ungdomspedagogisk examen eller Lärarexamen om minst 120 poäng/180 högskolepoäng med ett fullgjort självständigt arbete om 10 poäng/15 högskolepoäng inom eller utanför examen eller kandidatexamen med huvudämnet pedagogik eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5. I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.