Länkstig

Möt studenter och alumner på ITLGU!

.

Tove

I kurserna på programmet kan man välja olika områden att fördjupa sig inom, vilka frågor intresserar du dig för inom IT och lärande?

– Ett av mina hjärteämnen när det gäller utbildning är tillgänglighet för personer med funktionsvariationer. Jag har tidigare arbetat med barn och ungdomar med funktionsvariationer och har sett både de möjligheter och utmaningar som följer med när utbildningen rör sig från den fysisk världen till den digitala. Jag har också ett stort intresse för interaktionsdesign, och hur man genom design kan skapa digitala lärandemiljöer och mötesplatser där alla kan samarbeta, lära sig och arbeta på samma villkor. Jag är så glad att det här programmet är så pass flexibelt att jag kan forma min utbildning mot det intresseområdet jag själv har.

Ett av mina hjärteämnen när det gäller utbildning är tillgänglighet för personer med funktionsvariationer

För vem skulle du säga detta program passar bäst?

– Med tanke på att programmet är så pass brett skulle jag säga att programmet passar de flesta som har ett intresse av nya teknologier, IT och kommunikation, och lärande och utbildning. Du kan arbeta som lärare, inom HR, media och kommunikation, design, utveckling, eller egentligen vad som helst. Att programmet är så pass brett och fritt betyder dock att det ställs högre krav på att man tar egna initiativ och klarar av att styra över sin egen utveckling. Man har ett stort stöd bakom sig från program- och kursansvariga, och har man bara engagemang och driv har man stora möjligheter att bli riktigt duktig på det man gör.

Tove, student på ITLGU

Panos

Du medverkar som studentrepresentant i programrådet som ska utveckla och förbättra programmet, varför valde du det och hur är det?

– Jag tycker det är intressant att delta som studentrepresentant i de studier man själv är involverad i och lägger tid på, och för skapa bättre studie- och lärandesituationer. Det är också intressant att kunna jämföra utbildningar i Sverige med de i Grekland som jag har erfarenhet av sen tidigare. Jag har blivit glatt överraskad över att synpunkterna jag kommit med har tagit emot så bra i programrådet. Som studentrepresentant ser jag till att möta studenterna både på första och andra året på programmet så att de kan framföra sina tankar och eventuella klagomål. Eftersom jag läser andra året försöker jag också ge råd till de som läser första året. Jag är jättenöjd med uppdraget och försöker göra mitt bästa för att lyfta in studenternas synpunkter på sin utbildning.

Personligen känner jag att mina frågor är välkomna under lektioner och att våra lärare kan att ge nya perspektiv på saker.

Hur ser du på studenternas möjlighet att ha synpunkter på och interagera med lärare i programmet?

– Det är lätt att interagera med alla våra lärare och andra studenter. Personligen känner jag att mina frågor är välkomna under lektioner och att våra lärare kan att ge nya perspektiv på saker. Studenter kan be om och få vägledning också i kurserna. Kursledare har efterfrågat förväntningar och behov särskilt under vår första kurs, men ibland kan det också vara bra att kunna framföra synpunkter till en studentrepresentant. Jag har blivit imponerad av hur studenter ges chansen att ge sina synpunkter i programrådet och att detta tas hänsyn till i programutformningen. Frågor som togs upp av studenterna förra året, har implementerades eller ändrades för oss nya studenter.

Panos, student på ITLGU

Hilda

Du har ju erfarenhet av att läsa i en internationell studiemiljö sedan tidigare - hur är det att läsa ett internationellt program här i Sverige?

– Det är jätteroligt! Jag upplever att det är lite som att studera utomlands - fast hemma i Sverige. Jag tycker det är fantastiskt att få möta och läsa med studenter från världens alla hörn. Man lär sig mycket av varandra eftersom alla har så olika erfarenheter och bakgrunder - både akademiska och kulturella. Att programmet är internationellt och på engelska var också positivt för mig då jag gärna vill jobba utomlands i framtiden. Jag tror att det blir lättare både för framtida arbetsgivare att förstå mina kompetenser samt för mig själv att överföra de kunskaper jag fått via programmet när det hela tiden har haft ett internationellt fokus.

Som att studera utomlands fast hemma i Sverige

Vad hoppas du kunna arbeta med efter programmet?

– Min förhoppning är att kunna arbeta med att bättre tillgängliggöra utbildning för människor i utsatta områden eller situationer. Jag har en Bachelor of International Development och jag skulle vilja kombinera den med allt jag lär mig på det här programmet. Teknologin utvecklas och förbättras konstant och jag tror att vi kan nå långt när vi kombinerar educational technology med humanitärt arbete.

Hilda, student på ITLGU

Vasiliki

Varför söker man det här programmet? Har ni som startade nu förra året något gemensamt mål, tror du?

– Jag tror att vi alla har ett gemensamt intresse av sambandet mellan teknik och lärande. Även om vi alla kommer från olika utbildningsbakgrunder vill vi alla lära oss mer om hur teknik kan användas för att lära oss vid olika tillfällen. Anledningen att man ansöker till detta masterprogram är på grund av att programmet tillhör två helt olika områden (pedagogik, kommunikation och lärande respektive tillämpad IT) vilket tillsammans skapar detta speciella program som sammanbinder teknik med lärande.

Gemensamt intresse av sambandet mellan teknik och lärande

Vad är du upptagen med i dina studier just nu?

– Just nu är jag ganska upptagen med att studera olika läskunnighetskontexter som är till för att lära och delta i samhället. Dessutom arbetar jag på en field study med två klasskamrater och vi gör tar våra första forskningssteg vilket är riktigt spännande. Den här veckan har vi också igenom en serie med AI-workshops på programmet som ger oss en inblick i de senaste trenderna.

Vasiliki, student på ITLGU

Svea

Vilka jobbmöjligheter har du haft efter programmet och vad gör du just nu?

– Under mina studier inom IT och lärande-programmet fick jag möjlighet att arbeta inom implementeringsprojektet av det nya lärplattformen Canvas vid Göteborgs universitet vid Enheten för Pedagogisk Utveckling och Interaktivt Lärande (PIL). Jag arbetade främst med planering av nätbaserade utbildningskurser för studenter och personal, men även med utvecklingen och skapandet av supportmaterial baserat på användarnas behov. Eftersom implementeringen inte bara fokuserade på tekniska aspekter av att införa en ny lärplattformen utan också de pedagogiska, var min bakgrund inom IT & lärande en utmärkt ”fit”! Jag gillade att arbeta på PIL och projektet, därför ansökte jag om att bli projektassistent i Canvas-projektet efter min examen och blev anställd! Efter sommaren hade jag dock kommit in på doktorandutbildning, vilket betydde att jag avslutade mitt arbete i implementeringsprojektet på PIL.

Under programmet kunde jag komma i kontakt med många forskare, och fick också ansluta till ett nytt forskningsprojekt.

Skulle du rekommendera andra att läsa vårt masterprogram i Göteborg? Tycker du att det är en bra förberedelse för att arbeta i en forskningsmiljö och i så fall varför?

– Ja, absolut! Innan jag startade programmet var jag redan inställd på att jag ville göra en doktorsexamen efter min masterexamen. Under programmet kunde jag komma i kontakt med många forskare, och fick också ansluta till ett nytt forskningsprojekt. Det var verkligen bra att se hur forskningsprojekt organiseras och bedrivs, hur data samlas in och analyseras av erfarna forskare. Jag har lärt mig ovärderliga saker under den tiden som hjälper mig nu under min forskarutbildning. En annan aspekt är att jag kunde utforma kurserna inom programmet efter mina behov. När jag startade programmet hade jag ingen aning om vad jag vill undersöka under min doktorandstudier, så jag använde varje kurs på ett sätt som var utvecklande för mig. Under den första kursen var jag till exempel intresserad av spelbaserat lärande och skrev uppgiften om det, och under den andra kursen gjorde jag en fältstudie om hälsorelaterade appar. Jag använde varje kurs för att få fram mitt intresse och fokus som jag kunde använda för ett doktorandprojekt.

Svea, alumn på ITLGU