Bild
Länkstig

Innovation och entreprenörskap

Kurs
IEG101
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18305

Om utbildningen

Kursen Innovation och entreprenörskap är baserad på det vetenskapliga
studiet av innovationsprocesser, deras bestämningsfaktorer samt deras
sociala och ekonomiska konsekvenser.

Studier om innovation och entreprenörskap handlar om aktörer,
innovationsprocesser, deras bestämningsfaktorer samt deras sociala och
ekonomiska konsekvenser. Innovationsprocessen är det centrala
studieobjektet där studiet av entreprenörskap utgör en delmängd.
Hanteringen av immateriella tillgångar i innovationsprocesser är också
ett viktigt fokusområde i studier av innovationsprocesser inom en
marknadsekonomi. Forskningen om innovation och entreprenörskap syftar
till att förklara sambanden mellan dem, samt deras sociala och
ekonomiska konsekvenser. Den identifierar metoder och strategier för att
främja innovation och entreprenörskap i ett samhälls- och
organisationsperspektiv, och analyserar effekterna av
innovationsrelaterad samhällsförändring på individer, organisationer,
näringar, institutioner och kunskapsbildning.

Kursen går igenom fem specialiseringar inom ämnet

1. Innovationsprocessens aktörer
2. Innovationer som system
3. Innovationsprocesser, kunskap och lärande
4. Betydelsen av immateriella tillgångar
5. Ekonomiska och sociala konsekvenser av innovation samt innovationspolitik

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 60 högskolepoäng.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler