Länkstig

Innovation och entreprenörskap

Kurs
IEG101
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18318
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen är baserad på vetenskapliga studier av innovation och entreprenörskap (i samhällsanalys). Studier om innovation och entreprenörskap handlar om aktörer, innovationsprocesser, deras bestämningsfaktorer samt deras sociala och ekonomiska konsekvenser.

Om utbildningen

I kursen är innovationsprocessen det centrala studieobjektet där studiet av entreprenörskap utgör en delmängd. Hanteringen av immateriella tillgångar i innovationsprocesser är också ett viktigt fokusområde i studier av innovationsprocesser inom en marknadsekonomi. Forskningen om innovation och entreprenörskap syftar till att förklara sambanden mellan dem, samt deras sociala och ekonomiska konsekvenser. Den identifierar metoder och strategier för att främja innovation och entreprenörskap i ett samhälls- och organisationsperspektiv, och analyserar effekterna av innovationsrelaterad samhällsförändring på individer, organisationer, näringar, institutioner och kunskapsbildning.

Kursen går igenom fem specialiseringar inom ämnet:

  1. Innovationsprocessens aktörer
  2. Innovationer som system
  3. Innovationsprocesser, kunskap och lärande
  4. Betydelsen av immateriella tillgångar
  5. Ekonomiska och sociala konsekvenser av innovation samt innovationspolitik

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 60 högskolepoäng.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1 och på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler