Länkstig

Forskningsmetoder inom arbetsvetenskap

Kurs
XX5160
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17511
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen ger dig en forskningsmetodisk bas för vetenskapligt uppsatsskrivande. Det övergripande målet för kursen är att du ska få kunskaper om olika forskningsmetoder och praktiskt lära dig att använda olika forskningsmetoder. Du får lära dig såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder och kommer också att tillägna dig färdigheter i kritisk reflektion kring kunskap och vetenskap. Källkritik diskuteras i förhållande till såväl kvalitativa som kvantitativa metoder. Du kommer också att få teoretisk insikt i och förståelse för olika metoder inom arbetsvetenskap. Efter genomgången kurs ska du kunna planera, genomföra och presentera en studie av god kvalité.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och minst 60 hp inom huvudområdet arbetsvetenskap eller motsvarande förkunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Undervisningen sker i samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i stadsdelen Haga i centrala Göteborg. Inom ”Campus Haga” finns undervisningslokaler i husen Dragonen, Sappören (vid Sprängkullsgatan) och Husaren (Husargatan).

Läs mer om lokaler