Länkstig

Fördjupningskurs i anatomi

Kurs
LÄ014G
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-20201
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen innehåller en ämnesfördjupning i ytanatomi samt topografisk, radiologisk och funktionell anatomi. Betoning ligger på praktisk dissektionsträning, färdighetsövningar i palpationsteknik, funktionsanalys främst inom rörelseapparaten och radiologisk bildtolkning inklusive riktade applikationer med portabelt ultraljud.

Kursen är grundläggande för att kunna genomföra gruppundervisning i anatomi och dissektionsdemonstrationer på läkarprogrammet vid Göteborgs universitet, och riktar sig främst till läkarstudenter som nyligen gått klart termin 3 med godkänt betyg i anatomi och som vill få möjlighet att arbeta som amanuens (juniorlärare) i anatomiundervisningen.

För studenter på senare delen av programmet som önskar fördjupade kunskaper i anatomi med sikte på de kirurgiska disciplinerna erbjuds kursen Kirurgisk anatomi och teknik (LÄA013).

Läs vidare om kursen här: 
https://studentportal.gu.se/organisation/institutionen-for-biomedicin#f…

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Genomförd kurs Basvetenskap och klinisk introduktion (LPG003) 30,0 hp, samt godkänt resultat på de delar som examinerar anatomiämnet i kursen LPG003, sammanlagt 12 hp (skriftlig salstentamen 2 (7,0 hp) och muntlig tentamen (5,0 hp)).

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.