Litteraturlista

Europeisk miljö- och energipolitik

European Environment and Energy

Kurs
EU2210
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Om litteraturlistan

Giltig fr.o.m
Hösttermin 2024 (2024-09-02)
Beslutsdatum
2024-05-23

Obligatorisk litteratur:

Jordan, Andrew & Viviane Gravey (2021) Environmental policy in the EU: Actors, institutions and processes, 4th Edition. London: Routledge

Ytterligare artiklar/material tillkommer.