Navigate to video: Möt fysikern Hannes Hultgren
Video (1:47)
Möt fysikern Hannes Hultgren
Bild
Länkstig

Efter studierna – karriär och forskning

Vad kan du göra efter utbildningen i fysik? En fysiker har eftertraktade kunskaper hos många arbetsgivare och behövs bland annat inom forskning, industri och finansvärlden.

Vad arbetar en fysiker med?

Som fysiker har du möjlighet att arbeta inom områden såsom informationsteknik, bioteknik, medicinsk diagnostik, miljö- och energiteknik, materialteknik och elektronik. Du blir kvalificerad för att arbeta inom alla branscher som arbetar med högteknologisk forskning och utveckling. Speciellt värderas högt din förmåga att lösa problem och bygga modeller, förfina mätmetoder och göra beräkningar.

Efter din utbildning kan du arbeta både inom näringsliv och offentlig sektor. Landstingen är exempelvis en stor arbetsgivare. Många fysiker arbetar även med forskning, utbildning eller information inom universitetet eller högteknologiska företag, forskningslaboratorier och myndigheter. 

Som fysiker kan man också arbeta inom teknikutveckling. Fysikens kunskap om de lagar som styr allt, från det allra minsta till det absolut största i universum, är nämligen basen för all teknologi.

En fysiker är efterfrågad i arbetslivet och i en undersökning från 2018 uppger 86 % av studenterna som läst fysikprogrammet vid Göteborgs universitet att de fick jobb inom mindre än 3 månader efter examen. 

86 procent uppger att de fick jobb inom mindre än 3 månader efter examen

Det finns också möjlighet att arbeta som lärare genom att kombinera fysikstudierna med lärarutbildningens korta program.

Sjukhusfysiker arbetar nästan uteslutande inom sjukvården för att behandla och diagnostisera sjukdomar. 

Karriär som forskare inom fysik

Många fysikstudenter stannar kvar på universitetet efter avslutad grund- och påbyggnadsutbildning och blir doktorander. 

– Det innebär att man tillsammans med en forskargrupp arbetar för att nå fram till ny kunskap inom fysiken, förklarar Dag Hanstorp, professor på institutionen.

Om man blir antagen som doktorand innebär det att man garanteras en femårig anställning i form av en forskarutbildning som ska leda fram till en doktorsavhandling.

– Var fjärde student på vår institution går vidare till att bli doktorand, berättar han.

Exempel på yrkestitlar för en fysiker

 • Processutvecklare  
 • Produktutvecklare
 • Systemingenjör
 • Mätingenjör
 • Analytiker
 • Materialtekniker
 • Patentingenjör
 • Radiofysiker
 • Konstruktör
 • Kvalitetsansvarig
 • Utredare
 • Dataingenjör
 • Utvecklingsingenjör
 • Forskare