Bild
Länkstig

Physics, Master Program

Program
N2PHY
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A11D
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om programmet

Masterprogrammet i fysik kombinerar de teoretiska och experimentella aspekterna på fysik och astronomi. Efter tre inledande obligatoriska kurser, kommer du att kunna välja att specialisera dig inom astronomi, biologisk fysik, beräkningsfysik, partikelfysik eller materialvetenskap.

Utbildningen är starkt kopplad till aktuell forskning, och efter examen kommer du att kunna arbeta inom näringslivet, offentlig verksamhet eller fortsätta inom akademin.

Om utbildningen

Programmet betonar det samspel mellan experiment och teori som kännetecknar utvecklingen av modern fysik. Kort sagt, teorin tillhandahåller modeller och koncept som förklarar och förutspår experimentella observationer, och datorer möjliggör numerisk beräkning av fysikens grundläggande lagar och avancerade tekniker. Användning av avancerade instrument – både internt och vid stora anläggningar som Onsala rymdobservatorium – kommer att ge dig goda kunskaper om materiella och biologiska system, och om fjärran stjärnor och galaxer.

Mycket av den fysik och teknologi som vi möter i vardagslivet faller inom kategorin den kondenserade materiens fysik, och det finns många spännande områden inom fysiken där du kan studera samspelet mellan atomer eller molekyler och dess konsekvenser. Utvecklingen är också stark inom områden som gränsar till kemi och biologi. Ett annat koncept är komplexa system, vilket utöver fysiska, kemiska och biologiska system omfattar finansiella och samhälleliga system.

Kurser inom programmet

Programmet inleds med tre obligatoriska kurser, som ämnar att ge dig en gedigen förståelse för fysikens grundläggande principer.

 • Bayesiansk dataanalys och maskininlärning
 • Kvantmekanik
 • Experimentella metoder inom modern fysik

Därefter har du möjligheten att specialisera dig inom fem olika områden. Vi rekommenderar att du väljer två att fokusera på:

 • astronomi
 • biologisk fysik
 • beräkningsfysik
 • högenergifysik
 • materialvetenskap

Den sista terminen gör du ditt examensarbete. Antingen genomför du det i samarbete med näringslivet, ett forskningsinstitut eller en organisation, eller inom universitetet. Du kan också välja att genomföra ett årslångt examensarbete med tyngre forskningsfokus.

Forskningsanknuten utbildning

Utbildningen sker i nära samarbete med vår forskning, som omfattar följande forskningsverksamhet:

 •  strängteori
 • beräkningsmetoder för att förstå den atomiska och subatomiska nivån
 • energirelaterade material som litiumbatterier
 • material för specifika tillämpningar som nanoplasmonik
 • gränsytor mellan biologiska system och oorganiska strukturer
 • avancerade experiment med toppmoderna instrument som bidrar till förståelse av både den mikroskopiska världen och astrofysiska fenomen

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

En kandidatexamen eller ekvivalensen till 180högskolepoäng vid ett ackrediterat universitet. Minst 90 hp i fysik (inklusive kvantfysik), 30 hp matematik (inklusive linjär algebra och analys) samt programmering. Dessutom krävs engelska 6/engelska B eller motsvarande resultat på ett internationellt erkänt test såsom TOEFL eller IELTS.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Masterprogrammet i fysik ger dig goda kunskaper inom problemlösning och experimentella och teoretiska tekniker, vilket gör dig attraktiv på arbetsmarknaden inom såväl privat som offentlig sektor. Du kommer att kunna arbeta med forskning och utveckling inom till exempel industrin, som konsult eller inom olika typer av forskningsorganisationer. Du kan också fortsätta med en forskarutbildning.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Lokaler

Undervisningen sker på Campus Johanneberg, centralt
och lummigt beläget på fem minuters promenadavstånd från Götaplatsen.
Här möts två lärosäten: Göteborgs universitet och Chalmers tekniska
högskola, som gemensamt bildar en plats fylld av spännande forsknings,
labb och kreativa undervisningsmiljöer för studenter.

Läs mer om lokaler