Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Sjukhusfysikerprogrammet

Program
N1SJU
Grundnivå
5 år
300 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G11C
Ansökan stängd

Kort om programmet

Är du intresserad av både fysik, matematik, biologi och medicin? Strunta i att välja – bli sjukhusfysiker! Som expert på strålning inom vården hjälper du både patienter och personal och förbättrar viktiga behandlingar.

Om utbildningen

Utbildningen till sjukhusfysiker erbjuder både specialisering och bredd på samma gång. Du blir specialiserad inom strålning och får en tydlig väg ut i yrkeslivet om du vill jobba inom vården. Samtidigt får du kunskaper inom som kan användas inom många olika verksamheter. På ett spännande sätt kombineras fysik och matematik med medicin och biologi och gör Sjukhusfysikerprogrammet omväxlande och mångsidigt – och ger dig ett unikt, tvärvetenskapligt perspektiv.

Quiz: Upptäck vilket fysikprogram som passar dig! 

Lägg grunden för en spännande karriär med en utbildning inom Fysik. Gör ett enkelt test för att se vilket program som matchar dina intressen!

Starta testet här

 

Detta läser du

År 1-2

Samläses med Fysikprogrammet och består av kurser i fysik, matematik och programmering.
Klicka här för en detaljerad kurslista

År 3

Kärnfysik och strålkällor
Strålningsväxelverkan
Detektorer och mätteknik för strålning
Monte Carlo-teknik
Strålningsdosimetri
Strålningsbiologi
Strålskydd
Omgivningsradiologi

År 4

Medicin för fysiker
Krisberedskap och strålskydd
Bildfysik
MR-fysik
Vetenskaplig metodik 1
Nuklearmedicinsk fysik
Röntgenfysik
Fysik vid strålterapi

År 5

Klinisk radiofysik
Vetenskaplig metodik 2
Självständigt arbete i radiofysik

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Efter studierna

Som utbildad sjukhusfysiker är du hälso- och sjukvårdens expert på strålning och strålsäkerhet. Arbetet på sjukhus innebär till exempel att medverka till att patienter vid strålbehandling får en optimal behandling och att stråldoserna reduceras så långt som möjligt vid bildgivande diagnostik. Sjukhusfysikern har även till uppgift att utbilda och informera personal, patienter och anhöriga om strålsäkerhet och om olika undersöknings- och behandlingsmetoders förväntade nytta och risker för biverkningar.

Gedigna kunskaper och färdigheter inom strålsäkerhet och strålningsfysikalisk mätteknik efterfrågas även inom andra verksamheter, till exempel av myndigheter, kärnkraftsindustrin och medicintekniska företag.

Ytterligare en möjlig karriär för sjukhusfysiker är vidare forskarstudier inom radiofysik.

Så är det att plugga

Undervisningen

Utbildningen innehåller både teoretiska studier och laborationsarbete.
Under de första två åren studerar du grundläggande fysik och matematik vid Intitutionen för fysik. Du läser då tillsammans med studenterna från Fysikprogrammet.

Från och med årskurs tre läser du vid Sahlgrenska akademin. Det tredje året handlar om grunderna inom strålningsfysik. Det innebär att du studerar kärnfysik, strålkällor, strålningens växelverkan med materia, dosimetri och strålningsbiologi. Dessutom ingår omgivningsradiologi samt strålskydd.

Under det fjärde året får du lära dig mer om tillämpningarna av strålningsfysiken inom hälso- och sjukvård: röntgenfysik, strålbehandling, nukleärmedicin och magnetresonanstekniker. Fjärde året innehåller även medicinsk terminologi, anatomi och fysiologi, samt bildfysik, forskningsmetodik och strålskyddsberedskap mot olyckor.

Under det femte och avslutande året får du handledd praktik av sjukhusfysiker på olika sjukhusavdelningar och du gör ett enskilt arbete om 30 hp.

Lokaler

Under utbildningens första två år sker undervisningen på Campus Johanneberg, där Institutionen för fysik vid Göteborgs universitet delar lokaler med Chalmers tekniska högskola. Från och med årskurs tre läser du vid Sahlgrenska akademin, beläget på Medicinaregatan.

Läs mer om lokaler