Bild
Länkstig

Sjukhusfysikerprogrammet

Program
N1SJU
Grundnivå
5 år
300 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G11C
Ansökan stängd

Kort om programmet

Är du intresserad av både fysik, matematik, biologi och medicin? Strunta i att välja – bli sjukhusfysiker! Du blir expert på strålning och hur den påverkar människor. De flesta sjukhusfysiker arbetar inom sjukvården, men det finns även andra jobbmöjligheter för den som är expert på strålning, som exempelvis inom kärnkraftsindustrin eller på medicinteknikföretag.

Om utbildningen

Utbildningen till sjukhusfysiker är ett femårigt program. Programmet börjar på kandidatnivå och fortsätter sedan direkt in på masternivå. Utbildningen erbjuder både specialisering och bredd på samma gång. Du blir specialiserad inom strålning och får en tydlig väg ut i yrkeslivet. På ett spännande sätt kombineras fysik och matematik med medicin och biologi och gör Sjukhusfysikerprogrammet omväxlande och mångsidigt – och ger dig ett unikt, tvärvetenskapligt perspektiv.

Efter utbildningen får du en sjukhusfysikerexamen på masternivå och kan ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.  

Utbildningen innehåller både teoretiska studier och laborationsarbete.

Under de första två åren studerar du grundläggande fysik och matematik vid Intitutionen för fysik på Campus Johanneberg. Du läser då tillsammans med studenterna från Fysikprogrammet.

Från och med årskurs tre läser du vid Sahlgrenska akademin på Medicinareberget. Det tredje året handlar om grunderna inom strålningsfysik. Det innebär att du studerar kärnfysik, strålkällor, strålningens växelverkan med materia, dosimetri och strålningsbiologi. Dessutom ingår omgivningsradiologi samt strålskydd.

Under det fjärde året får du lära dig mer om tillämpningarna av strålningsfysiken inom hälso- och sjukvård: röntgenfysik, strålbehandling, nukleärmedicin och magnetresonanstekniker. Fjärde året innehåller även medicinsk terminologi, anatomi och fysiologi, samt bildfysik, forskningsmetodik och strålskyddsberedskap mot olyckor.

Under det femte och avslutande året får du handledd praktik av sjukhusfysiker på olika sjukhusavdelningar och du gör ett enskilt arbete om 30 hp.

År 1

Att bli fysiker
Analys och linjär algebra
Mekanik A
Termodynamik
Flervariabelanalys
Vågrörelselära och optik
Matematisk statistik och diskret matematik

År 2

Matematisk fysik A
Linjär algebra II
Elektromagnetisk fältteori
Programmering och numerisk analys
Kvantfysik A
Transformteori och analytiska funktioner
Subatomär fysik
Ellära med elektrisk mätteknik

År 3

Kärnfysik och strålkällor
Strålningsväxelverkan
Detektorer och mätteknik för strålning
Monte Carlo-teknik
Strålningsdosimetri
Strålningsbiologi
Strålskydd
Omgivningsradiologi

År 4

Medicin för fysiker
Krisberedskap och strålskydd
Bildfysik
MR-fysik
Vetenskaplig metodik 1
Nuklearmedicinsk fysik
Röntgenfysik
Fysik vid strålterapi

År 5

Klinisk radiofysik
Vetenskaplig metodik 2
Självständigt arbete i radiofysik

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (äldre kurs Matematik E)

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Efter studierna

Som sjukhusfysiker är du hälso- och sjukvårdens expert på strålning och strålsäkerhet. Du arbetar ofta på sjukhus vilket till exempel innebär att medverka till att patienter vid strålbehandling får en optimal behandling och att stråldoserna reduceras så långt som möjligt vid bildgivande diagnostik. Du har även till uppgift att utbilda och informera personal, patienter och anhöriga om strålsäkerhet och om olika undersöknings- och behandlingsmetoders förväntade nytta och risker för biverkningar.

Gedigna kunskaper inom strålsäkerhet och strålningsfysikalisk mätteknik efterfrågas även inom andra verksamheter utanför sjukhus, till exempel av myndigheter och medicintekniska företag. Ytterligare en möjlig karriär för sjukhusfysiker är vidare forskarstudier inom radiofysik. Sjukhusfysiker är efterfrågade och det finns ett ökande behov. 

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Under utbildningens första två år sker undervisningen på Campus Johanneberg, där Institutionen för fysik vid Göteborgs universitet delar lokaler med Chalmers tekniska högskola. Från det tredje året är det fokus på strålningsfysik och tillämpningar inom hälso- och sjukvården, och undervisningen sker då i Radiofysikhuset på Sahlgrenska sjukhuset.

Lokaler

Gå en virtuell rundtur på Campus Johannberg, där du läser dina första två år. 

Läs mer om lokaler