Bild
Länkstig

Sjukhusfysikerprogrammet

Program
N1SJU
Grundnivå
5 år
300 högskolepoäng (hp)
Study pace
100%
Time
Dag
Location
Göteborg
Study form
Campus
Language
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Application code
GU-1G11C
Programinnehåll

Kort om programmet

Är du intresserad av både fysik, matematik, biologi och medicin? Strunta i att välja – bli sjukhusfysiker! Du blir expert på strålning och hur den påverkar människor. De flesta sjukhusfysiker arbetar inom sjukvården, men det finns även andra jobbmöjligheter för den som är expert på strålning, som exempelvis inom kärnkraftsindustrin eller på medicinteknikföretag.

Om utbildningen

Utbildningen erbjuder både specialisering och bredd. Du blir specialiserad inom strålning och får en tydlig väg ut i yrkeslivet. Fysik och matematik kombineras med medicin och biologi vilket gör utbildningen omväxlande och mångsidig.

Utbildningens upplägg

Programmet är på fem år. Det inleds på kandidatnivå och fortsätter direkt in på masternivå. Under de första två åren studerar du grundläggande fysik och matematik vid Institutionen för fysik på Campus Johanneberg. Du läser tillsammans med studenterna från fysikprogrammet.

Från och med årskurs tre läser du vid Sahlgrenska akademin på Medicinareberget. Det tredje året handlar om grunderna inom strålningsfysik. Du studerar kärnfysik, strålkällor, strålningens växelverkan med materia, dosimetri och strålningsbiologi. Dessutom ingår omgivningsradiologi och strålskydd. Här har studenter som läser Teknisk fysik vid Chalmers möjlighet att ansluta till programmet inom ramen för civilingenjörsutbildningen. 

Under det fjärde året får du lära dig mer om tillämpningarna av strålningsfysiken inom hälso- och sjukvård: röntgenfysik, strålbehandling, nukleärmedicin och magnetresonanstekniker. Fjärde året innehåller även medicinsk terminologi, anatomi och fysiologi, samt bildfysik, forskningsmetodik och strålskyddsberedskap mot olyckor.

Under det femte och avslutande året får du handledd praktik av sjukhusfysiker på olika sjukhusavdelningar och du gör ett enskilt arbete om 30 hp.

Läs mer om utbildningens upplägg och vilka kurser som ingår

Programintroduktion och introduktionskurser

Under de två sista veckorna i augusti hålls programintroduktionen som ger dig den bästa tänkbara starten på dina studier. Du läser två introducerande kurser: introduktionskurs i matematik och datorintroduktion. Kurserna ger dig chansen att friska upp dina gymnasiekunskaper samtidigt som du får träffa blivande kurskamrater. Vi bjuder också in till ett välkomstmöte med programledning och studievägledare och studentgruppen SG Fysik anordnar aktiviteter där du får lära känna andra studenter.

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Efter studierna

Utbildningen leder till en sjukhusfysikerexamen på masternivå och du kan ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. 

Arbetsmarknad

Som sjukhusfysiker är du hälso- och sjukvårdens expert på strålning och strålsäkerhet. Du arbetar ofta på sjukhus vilket till exempel innebär att medverka till att patienter vid strålbehandling får en optimal behandling och att stråldoserna reduceras så långt som möjligt vid bildgivande diagnostik. Du har även till uppgift att utbilda och informera personal, patienter och anhöriga om strålsäkerhet och om olika undersöknings- och behandlingsmetoders förväntade nytta och risker för biverkningar.

Gedigna kunskaper inom strålsäkerhet och strålningsfysikalisk mätteknik efterfrågas även inom andra verksamheter utanför sjukhus, till exempel av myndigheter och medicintekniska företag. Ytterligare en möjlig karriär för sjukhusfysiker är forskarstudier. Sjukhusfysiker är efterfrågade och det finns ett ökande behov. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Utbildningen innehåller både teoretiska studier och laborationsarbete.

Lokaler

Under utbildningens första två år sker undervisningen på Campus Johanneberg där institutionen för fysik vid Göteborgs universitet delar lokaler med Chalmers tekniska högskola. Från det tredje året är det fokus på strålningsfysik och tillämpningar inom hälso- och sjukvården, och undervisningen sker då i Radiofysikhuset på Sahlgrenska sjukhuset.

Läs mer om lokalerna på Campus Johanneberg

Läs mer om lokaler