Bild
Länkstig

Fysik och lärande, masterprogram

Program
N2FOL
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A11C
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om programmet

Fysik och lärande vänder sig till dig som funderar på att bli lärare, men samtidigt vill fördjupa dina ämneskunskaper inom fysik. Efter programmet kan du välja att antingen arbeta som lärare i grundskolan eller gymnasiet, eller som fysiker inom näringsliv eller offentlig sektor.

Om utbildningen

Ges hösten 2024 nästa gång.

Masterprogrammet Fysik och lärande ger dig en unik chans att kombinera studier i didaktik med fördjupningskurser inom fysik. Programmet ger dig både en naturvetenskaplig masterexamen i fysik och en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 eller med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Termin 1 och 2

Termin ett och två följer du programmet Kompletterande pedagogisk utbildning, Ma/Nv/Tk med förhöjd studietakt. Programmet består av följande delar:

 • Lärande, utveckling, didaktik och ämne
 • Bedömning, utvärdering och utvecklingsarbete
 • Sociala relationer, ledarskap och konflikthantering
 • Skolväsendets historia, styrdokument och organisation
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Förhöjd studietakt

Den kompletterande pedagogiska utbildningen ges med förhöjd studietakt, vilket innebär att du under det här året sammanlagt tar 90 högskolepoäng (125 procents studietakt). Den genomsnittliga arbetsinsatsen är cirka 50 timmar per vecka, och du är vanligtvis schemalagd kl 8-18 måndag till fredag. Dessutom pågår programmet även under sommaren, med fyra veckor undervisningsfritt.

Termin 3

Du fortsätter med en termin valfria masterkurser inom fysik, där du till exempel kan fördjupa dig inom fysik eller komplexa adaptiva system.


Förslag på kurser:

Bayesiansk dataanalys och maskininlärning 7,5hp (FYM285)
Kvantmekanik 4,5hp (FYM290)
Experimentella metoder inom modern fysik 3hp (FYM295)
Artificiella neurala nätverk 7,5hp (FIM720, FFR135)
Spektroskopi 7,5hp (FYM300)
Beräkningsfysik 7,5hp (FIM540)
Spelteori och rationalitet 7,5hp (FIM784)
Beräkningsfysik 7,5hp (FIM540 FKA121)

Termin 4

Masterarbete i fysik

Lärarexamen

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) har två inriktningar. Inriktningen väljer du inför termin 2.

 • Grundskolan årskurs 7–9, ett ämne
  Väljer du ämneslärarexamen mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, blir du även behörig att undervisa i årskurs 4–9. Du blir dessutom behörig gymnasielärare i det ämne som du läst minst 90 högskolepoäng i.
 • Gymnasieskolan, ett ämne 
  Med en examen mot gymnasiet blir du även behörig att undervisa i årskurs 7-9. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Förutom grundläggande behörighet och en kandidatexamen krävs kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet fysik.

Dessutom krävs svenska 3/svenska B, och engelska 6/engelska B eller motsvarande resultat på ett erkänt internationellt test såsom TOEFL eller IELTS, alternativt examen från engelskspråkigt universitet.

Till kurserna föreligger särskilda förkunskapskrav vilka anges i respektive kursplan.

Vid antagning till programmet ges man garantiplats på någon av inriktningarna på Kompletterande pedagogisk utbildning, Ma/Nv/Tk, förhöjd studietakt (KPU) under förutsättning att man vid kommande start av KPU uppfyller ett av nedanstående behörighetskrav.

För inriktningen Grundskolans åk 7-9, ett ämne:

90 hp i något av undervisningsämnena biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik, varav ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp.

För inriktningen Gymnasieskolan, ett ämne:

120 hp i något av undervisningsämnena biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik, varav ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp.

Detta kommer att prövas inför termin 2 då KPU:n startar.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Utbildningen ger dig en bred arbetsmarknad, oavsett om du väljer att arbeta som fysiklärare eller som fysiker inom näringsliv och offentlig sektor. Bristen på fysiklärare är stor, och arbetsmarknaden är mycket god inom såväl grundskolan som gymnasiet. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Under den pedagogiska utbildningen varvas teoretiska moment med verksamhetsförlagd utbildning (praktik), som du gör vid en särskilt utvald högstadie- eller gymnasieskola i Göteborgs Stad.

Under termin fyra gör du ett självständigt arbete, som är starkt forskningsanknutet och antingen bedrivs i nära anknytning till de forskargrupper som finns vid institutionen eller genomförs på ett företag.