Bild
Fysikstudent
Länkstig

Complex Adaptive Systems, Master Program

Program
N2CAS
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1A11A
Programinnehåll
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om programmet

Programmet behandlar grundläggande aspekter av komplexa system i natur och samhälle, och kopplar dem till en förståelse för och färdigheter i användandet av moderna algoritmer. Fokus ligger på användandet av datorer och relevant mjukvara för simulering och problemlösning.

Som student vid programmet bygger du på dina matematiska kunskaper med teoretiskt djup och metodförståelse. Du kommer att utveckla kunskaper och verktyg för att modellera och simulera komplexa system och använda relaterade algoritmer för optimering och maskininlärning.

Om utbildningen

Hur förstår vi dynamiken hos dammpartiklar i dieselmotorers avgaser, dynamiken hos biologiska eller artificiella populationer, eller problemen med att lära en robot att bemöta oväntade förändringar i sin omgivning? Från att förstå de rörelser i aktie- och optionspriser som bestämmer stabiliteten i vår ekonomi, till att förutspå jordbävningar – efterfrågan på kunskap och kompetens i komplexa adaptiva system växer.

Tvärvetenskap i fokus

Programmet är tvärvetenskapligt och omfattar flera teoretiska ramverk. Det ger dig en bred och ingående introduktion till teorin om komplexa system och deras tillämpning på världen omkring oss. Programmet grundar sig på ett fysikperspektiv och fokuserar på dess generella principer, men vi erbjuder även kurser inom informationsteori, maskininlärning och optimeringsalgoritmer, ekologi och genetik, utöver adaptiva system och robotteknik.

Inriktningar inom programmet

Programmet erbjuder tre informella inriktningar, var och en med ett urval av rekommenderade kurser:

 • fysik/statistisk fysik
 • robotteknik och adaptiva system
 • maskininlärning med tillämpningar

Programmets struktur och innehåll

Det första året ger grundläggande kunskaper i komplexa system och du har möjlighet att utforma din utbildning enligt dina egna intressen. Första terminen har fyra rekommenderade kurser:

 • Artificiella neurala nätverk
 • Stokastiska optimeringsmetoder
 • Simulering av komplexa system
 • Dynamiska system

Den andra terminen har en rekommenderad kurs, Beräkningsbiologi, och möjligheten att välja valbara kurser. Följande valbara kurser är också rekommenderade:

 • Informationsteori för komplexa system
 • Autonomous robotar
 • Intelligenta agenter
 • Stokastiska processer i fysik, kemi och biologi
 • Avancerad maskininlärning med neurala nätverk

Under den tredje terminen kan du välja att påbörja ett årslångt examensarbete, eller så kan du välja ytterligare valbara kurser, däribland de rekommenderade Humanoid Robotics och Spelteori och rationalitet.

Den sista terminen är avsatt till ditt individuella examensarbete som kan genomföras i samarbete med ett företag eller inom den akademiska världen.

Forskningsanknuten utbildning

Programmets innehåll är nära knutet till den forskning om maskininlärning, genetik och
turbulens, informationsteori samt adaptiva system och robotteknik som
bedrivs vid Göteborgs universitet och Chalmers. Det förekommer även ett
omfattande utbyte med internationella forskargrupper, liksom regelbundna
gästföreläsare som berättar om aktuell forskning.

Behörigheter och urval

Behörighet

En kandidatexamen eller motsvarigheten till 180 hp vid ett ackrediterat universitet. Programmet är öppet för internationella och inhemska studenter med examen i natur-, ingenjörs- eller matematiska vetenskaper. Minst 30hp matematik (inklusive linjär algebra och analys) samt programmering. Dessutom krävs engelska 6/engelska B eller motsvarande resultat på ett internationellt erkänt test såsom TOEFL eller IELTS.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Din förmåga att kunna modellera och analysera komplexa system ger dig många olika möjligheter på arbetsmarknaden. Du kommer att kunna arbeta inom ett stort antal områden, beroende på vilka kurser du valt.

Några exempel är inom mjukvaruutveckling och konsultbranschen, inom utbildning och forskning och inom finanssektorn och. Några andra områden som är på snabb frammarsch är maskininlärning och artificiell intelligens, där dina kunskaper kommer väl till pass.

Du kan även välja att söka till doktorandstudier inom områden som fysik, statistisk fysik, systembiologi eller datavetenskap.

Så är det att plugga

Undervisningen

Utöver traditionella föreläsningar om simulering av och teori om komplexa system, så bygger programmet till stor del på numeriska beräkningar och simuleringsprojekt och, beroende på dina valbara kurser, praktiskt arbete i robottekniklabbet. Vi betonar problemlösning i form av arbetsuppgifter och mindre projekt, där problemen kräver att lösningarna implementeras med matematisk mjukvara (vanligtvis Matlab).

En av de obligatoriska kurserna (Stokastiska optimeringsmetoder) betonar också vikten av att skriva och pröva strukturerad programkod. I flera av kurserna arbetar du i par eller smågrupper.

En seminariekurs löper över hela det första året och fungerar delvis som en introduktion, men erbjuder framför allt utbildning i presentationsteknik då studenterna systematiskt ger och får feedback på presentationer. Kursen omfattar även ett etikinslag.

Lokaler

Undervisningen sker på Campus Johanneberg, centralt
och lummigt beläget på fem minuters promenadavstånd från Götaplatsen.
Här möts två lärosäten: Göteborgs universitet och Chalmers tekniska
högskola, som gemensamt bildar en plats fylld av spännande forsknings,
labb och kreativa undervisningsmiljöer för studenter.

Läs mer om lokaler