Bild
Intervju med studenten Robert
Länkstig

Computer Science, Master's Programme

Program
N2COS
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1A86B
Programinnehåll
Ansökan stängd

Kort om programmet

Masterprogrammet i Computer Science erbjuder dig frihet och flexibilitet att välja mellan ett stort utbud av kurser. Datavetenskap är ett brett ämne som spänner över allt från beräkningsteori till design av programvarusystem. Masterprogrammet drar nytta av Göteborgs universitets forskningsfokuserade institution för Data- och informationsteknik för att erbjuda ett brett och omfattande program. Som student kan du att utforska hela spektrumet av datavetenskap och specialisera dig på det område du är mest intresserad av.

Om utbildningen

Vi har starka, internationellt erkända forskargrupper som driver programmet och riktar in sig på ett brett spektrum av frågor, från egenskaperna hos elektroniska enheter, individuella designkomponenter, globalt distribuerade system och grundläggande förståelse för beräkning, till mänskliga resonemang och mycket pragmatisk, tillämpad forskning.

Du väljer ur ett brett utbud av kurser inom:

  • algoritmer och maskininlärning
  • interaktionsdesign, datorgrafik och speldesign
  • distribuerade beräkningar och nätverk
  • digitala system, datorarkitektur och verifiering av hårdvara
  • säkerhet och integritet
  • programmeringsspråk, formell logik och beroende typer
  • realtidssystem och tillförlitlighet
  • funktionell programmering och parallell databehandling
  • programvaruteknik och programanalys
  • språkteknologi

Erbjuder unik frihet och flexibilitet

Vårt program skiljer sig från många andra genom att erbjuda dig möjligheten att välja din egen väg genom datavetenskapen. Andra program har ofta många obligatoriska kurser och en förutbestämd struktur. På vårt program läser du bara en obligatorisk kurs, den som förbereder dig inför masteruppsatsen. Vi har även ett utbytesprogram som gör det möjligt att studera utomlands under en termin på ett av våra partneruniversitet. Det ökar ytterligare möjligheten att bredda din erfarenhet under utbildningen.

En mångsidig studiemiljö

Institutionen för data- och informationsteknik är gemensam för Göteborgs universitet och Chalmers och har två campus som är väl förbundna med kollektivtrafik. Vår fysiska studiemiljö är lika flexibel som dina kursval. Beroende på vilka kurser du väljer så kommer du att arbeta med grupparbeten, individuella inlämningar, seminarier eller projektarbeten.

En stabil grund inom datavetenskap tar dig dit du vill

Du kommer att förses med den kunskap, de färdigheter och den inställning som krävs för att göra en framgångsrik karriär i en mängd områden inom informationsteknologi, antingen inom näringslivet eller akademin. Framför allt ser programmet till att du i din framtida yrkesroll har förmågan att formulera, designa och implementera system som fungerar korrekt och är hållbara och robusta.

Se en film om programmet.

Studentintervju med Alex Tomescu

Behörigheter och urval

Behörighet

## Förkunskapskrav

Kandidatexamen på 180 hp inom datavetenskap eller motsvarande, innefattande ett examensarbete eller projekt om minst 6 hp.

Minst 120 hp totalt inom datavetenskap och matematik, varav minst

- 7,5 hp diskret matematik, och ytterligare 10 hp matematik,
- 7,5 hp imperativ eller objektorienterad programmering, och ytterligare 7,5 hp programmering, samt
- 7,5 hp datastrukturer

(eller motsvarande).

Engelska 6 / Engelska B eller motsvarande.

## Särskilda förkunskapskrav för tillträde till kurs inom program

Inom programmet gäller särskilda förkunskapskrav för tillträde till kurs. Dessa förkunskapskrav är dokumenterade i respektive kursplan och anger vilka förkunskapskrav som anses nödvändiga för att student ska få registreras på en kurs inom programmet.

## Urval

Urval sker i enlighet med högskoleförordningen och Göteborgs universitets antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter avklarade studier har du en filosofie masterexamen med huvudområdet datavetenskap (Degree of Master of Science with a major in Computer Science).

Efter examen är du väl kvalificerad för att arbeta som programmerare, systemarkitekt, systemutvecklare, projektledare eller för att forska inom datavetenskap. Tonvikten på modellering, design och att utveckla din analytiska förmåga gör dig flexibel, så att du kan anpassa dig till en arbetsmarknad i ständig förändring.

Hög kompetens i kombination med en bred profil hos våra studenter uppskattas av både nationella och internationella företag. Tidigare studenter har till exempel arbetat för storföretag som Ericsson, Apple och Google, medan andra har valt att arbeta i uppstartsbolag.

Så är det att plugga

Undervisningen

Den enda obligatoriska kursen, The Computer Scientist in Society (utformad för att tas under ditt andra år), är en förberedande kurs inför masteruppsatsen. Under kursen tränar du på att skriva akademiskt och du har möjlighet att ta fram ett förslag till ditt examensarbete.

Programmets flexibilitet ger dig möjlighet att inkludera kurser utanför datavetenskap i din examen, vilket gör att du kan skapa en helt unik examen utifrån dina egna intressen.

Det sista halvåret på programmet ägnas åt examensarbetet, som utförs individuellt eller i par. Du kan välja att samarbeta med ett företag, men fokus ska ligga på att fördjupa den kunskap du fått under utbildningen.

Lokaler

Programmet ges av institutionen för data- och informationsteknik, som är integrerad mellan Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Institutionen har sin huvudakliga placering i EDIT-huset på Campus Johanneberg.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Vi har ett utbytesprogram som gör det möjligt att studera utomlands under en termin på ett av våra partneruniversitet.